• /nʌθɪŋnɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hư vô, hư không
  Tính vô tài, tính vô giá trị, tính nhỏ mọn, tính tầm thường

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X