• /əb'liviən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lãng quên
  Sự bị lãng quên
  The pain made him long for oblivion
  Nỗi đau khiến anh ta thèm muốn sự quên lãng
  to fall (sink) into oblivion
  bị lãng quên, bị bỏ đi
  act (Bill) of Oblivion
  sắc lệnh ân xá


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X