• /´linin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải lanh
  Đồ vải lanh (khăn bàn, áo trong, khăn ăn, khăn trải gường...)
  to wash one's dirty line to public
  vạch áo cho người xem lưng
  to wash one's dirty linen at home
  đóng cửa bảo nhau, không vạch áo cho người xem lưng

  Tính từ

  Bằng lanh

  Chuyên ngành

  Dệt may

  đồ vải lanh
  vải lanh
  linen clothing
  quần áo vải lanh

  Xây dựng

  vải bố

  Kỹ thuật chung

  cánh cửa
  nền đường
  vải bạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X