• /´bediη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ đồ giường (chăn, gối, nệm, khăn trải giường)
  Nền, lớp dưới cùng
  (địa lý,địa chất) sự xếp thành tầng, sự xếp thành lớp
  Ổ rơm cho súc vật
  bedding plant
  cây thích hợp để trồng ở luống trong vườn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất matít để nhồi kín, bịt kín

  Xây dựng

  lớp lót (bằng vữa)
  lớp lót nền
  lớp lót, nền

  Giải thích EN: Any base layer upon which something rests, such as putty laid beneath a window pane (bedglazing) or concrete beneath a pipe..

  Giải thích VN: Chỉ lớp nền dùng để đặt cái gì đó, như matít để gắn kính dưới ô cửa sổ hoặc bê tông dưới các ống dẫn.

  móng cống
  sự nhồi kín
  tầng lớp dưới (so với lớp mặt), móng

  Kỹ thuật chung

  bệ máy
  nền
  đệm lót
  lớp
  lớp bọc
  lớp lót
  phân lớp
  bedding plane
  mặt phân lớp
  conformable bedding
  phân lớp chỉnh hợp
  current bedding
  phân lớp do dòng chảy
  diagonal bedding
  phân lớp chéo
  distinct bedding
  phân lớp rõ
  graded bedding
  phân lớp theo bậc
  horizontal bedding
  phân lớp ngang
  laminar bedding
  thế nằm phân lớp
  rhythmic bedding
  phân lớp dạng nhịp
  phân vỉa
  bedding joint
  khe nứt phân vỉa
  cross bedding
  sự phân vỉa cắt chéo
  sự bịt kín
  sự ngàm
  sự phân lớp
  sự phân vỉa
  cross bedding
  sự phân vỉa cắt chéo
  sự tạo vỉa
  thớ lớp
  vỉa

  Địa chất

  sự thành tầng, sự phân tầng, sự phân vỉa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X