• /´likwifai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nấu chảy, cho hoá lỏng

  Nội động từ

  Chảy ra, hoá lỏng

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) hoá lỏng

  Hóa học & vật liệu

  hóa lỏng khí

  Giải thích EN: To convert a substance to the liquid phase.

  Giải thích VN: Chuyển đổi chất sang dạng lỏng.

  Kỹ thuật chung

  hóa lỏng
  pha loãng

  Kinh tế

  hóa lỏng
  nấu chảy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  deliquesce , dissolve , thaw , flux , fuse , run

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X