• /'likwifaid/

  Hóa học & vật liệu

  được hóa lỏng

  Kỹ thuật chung

  hóa lỏng

  Giải thích EN: Converted to the liquid phase. Giải thích VN: Theo giai đoạn hóa lỏng.

  cold liquefied gas
  khí hóa lỏng lạnh
  liquefied gas
  khí (được) hóa lỏng
  liquefied gas
  khí được hóa lỏng
  liquefied gas
  khí hóa lỏng
  liquefied gas container
  bình chứa khí hóa lỏng
  liquefied gas container
  thùng chứa khí hóa lỏng
  liquefied gas refrigeration system
  hệ (thống) làm lạnh khí hóa lỏng
  liquefied gas refrigeration system
  hệ thống làm lạnh khí hóa lỏng
  liquefied gas storage vessel
  bình chứa khí hóa lỏng
  liquefied gas stream
  dòng khí hóa lỏng
  liquefied gas supply
  cấp khí hóa lỏng
  liquefied gas supply
  sự cấp khí hóa lỏng
  liquefied gas transfer system
  hệ (thống) truyền khí hóa lỏng
  liquefied gas transfer system
  hệ thống truyền khí hóa lỏng
  liquefied natural gas
  khí thiên nhiên hóa lỏng
  liquefied natural gas (LNG)
  khí nhiên liệu hóa lỏng
  liquefied natural gas (LNG)
  khí thiên nhiên hóa lỏng
  liquefied natural gas tanker
  tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng
  liquefied petroleum gas
  khí dầu lửa hóa lỏng
  liquefied petroleum gas
  khí dầu mỏ hóa lỏng
  liquefied petroleum gas (LPG)
  khí dầu mỏ hóa lỏng
  liquefied petroleum gas (LPG)
  khí đồng hành hóa lỏng
  liquefied petroleum gas carrier
  tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng
  liquefied petroleum gas tanker
  tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng
  LNG (liquefiednatural gas)
  khí thiên nhiên hóa lỏng
  LPG (liquefiedpetroleum)
  khí dầu mỏ hóa lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X