• Giao thông & vận tải

  đặc tuyến tải trọng

  Toán & tin

  đặc tuyến tải

  Điện

  đặc tính (phụ) tải

  Điện lạnh

  đặc tính động

  Điện

  đặc tuyến (phụ) tải

  Kỹ thuật chung

  đặc tính tải

  Giải thích EN: The reaction between the instantaneous values of the voltage and the current, between a pair of terminals in a device. Also, DYNAMIC CHARACTERISTIC, OPERATING CHARACTERISTIC. Giải thích VN: Sự phản ứng giữa các giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện tức thời; giữa một cặp đầu cuối trong một thiết bị. Còn gọi là: DYNAMIC CHARACTERISTIC, OPERATING CHARACTERISTIC.

  Xây dựng

  đặc tuyến tải trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X