• /´lɔgiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc đốn gỗ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  kỹ thuật carota
  gamma ray well logging
  kỹ thuật carota giếng bằng tia gama
  temperature well logging
  kỹ thuật carota nhiệt độ giếng khoan
  well logging
  kỹ thuật carota giếng khoan
  kỹ thuật log
  temperature well logging
  kỹ thuật log nhiệt độ giếng khoan
  well logging
  kỹ thuật log giếng khoan (đo giếng)

  Xây dựng

  carôta
  continuous logging
  carôta liên tục
  electric (al) logging
  carôta điện
  gamma-ray logging
  carôta tia gamma
  magnetic logging
  carôta từ
  methods of well logging
  phương pháp carota giếng khoan
  radioactive logging
  carôta phóng xạ
  well logging
  carôta lỗ khoan
  sự cưa gỗ
  việc chặt gỗ
  việc đốn gỗ

  Kỹ thuật chung

  sự đăng ký
  sự ghi chép
  error logging
  sự ghi chép lỗi
  error logging
  sự ghi chép sự cố
  failure logging
  sự ghi chép lỗi
  failure logging
  sự ghi chép sự cố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X