• /ig´nəubl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đê tiện, ti tiện
  an ignoble action
  một hành động đê tiện
  Ô nhục, nhục nhã
  an ignoble capitulation
  sự đầu hàng nhục nhã
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) ở địa vị hèn mọn, ở địa vị thấp hèn, (thuộc) tầng lớp hạ lưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X