• /´skwɔlid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dơ dáy, bẩn thỉu (đặc biệt vì cẩu thả, vì bần cùng); nghèo khổ
  squalid housing
  nhà ở bẩn thỉu
  Đê tiện, bủn xỉn; sa đoạ về đạo đức
  a squalid tale of greed and corruption
  một câu chuyện bẩn thỉu về tính tham lam và tham nhũng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X