• Cơ khí & công trình

    nhân tố sản xuất

    Giải thích EN: The collective plant machinery and equipment used to process related parts. Giải thích VN: Máy móc và thiết bị được thu thập nhằm sử dụng trong gia công các bộ phận liên quan.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X