• /kə'lektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tập thể; chung
  collective ownership of means of production
  sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất
  collective security
  an ninh chung
  collective bargaining
  sự thương lượng giữa công đoàn và người sử dụng lao động
  (ngôn ngữ học) tập hợp
  collective noun
  danh từ tập hợp

  Danh từ

  hợp tác xã (nghĩa tương tự, "cooperative")
  (ngôn ngữ học) danh từ tập hợp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tập thể, tập hợp

  Xây dựng

  hợp nhóm
  collective electrical network
  mạng điện hợp nhóm

  Kỹ thuật chung

  tập hợp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  divided , separate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X