• /´saundnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lành mạnh
  Sự đúng đắn, sự hợp lý
  the soundness of her advice
  sự đúng đắn trong lời khuyên của cô ấy
  Sự hoàn hảo, sự đầy đủ
  the soundness of his performance
  sự hoàn hảo trong cách biểu diễn của anh ta
  Sự ngon giấc (ngủ)
  Sự ra trò (đánh đòn...)
  Tính vững chãi (hàng buôn...), tính có thể trả được (nợ)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự kín khít (mối hàn)

  Vật lý

  ổn định thể tích

  Xây dựng

  tính bền chắc

  Kỹ thuật chung

  bền vững
  tính liên tục

  Kinh tế

  tình trạng tốt
  tình trạng tốt, tính có thể trả được (nợ)
  tính có thể trả được (nợ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X