• /´douləmit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (khoáng chất) đolomit

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đolomit
  Ballast, Dolomite
  ba-lát đá đôlômít
  calcareous dolomite
  đolomit vôi
  cellular dolomite
  đolomit hang hốc
  clayey dolomite
  đolomit pha sét
  dolomite brick
  gạch đolomit
  dolomite brick
  gạch đôlomit
  dolomite dust
  bột đôlomit
  dolomite lime
  vôi đolômit
  dolomite limestone
  đá vôi đôlômit
  dolomite powder
  bột vôi đôlômit
  granular dolomite
  đolomit hạt
  marly dolomite
  đolômít macnơ
  powdered dolomite
  đôlomit dạng bột

  Địa chất

  dolomit CaMg(CO)2

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X