• Cơ khí & công trình

  đập (đá) xây

  Xây dựng

  đập xây dựng

  Giải thích EN: A dam constructed of brick or stone masonry laid and fitted with mortar. Giải thích VN: Đập xây dựng bằng gạch hoặc đá được trát vữa.

  Điện

  đập xây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X