• Kỹ thuật chung

    vùng làm việc tối đa

    Giải thích EN: The maximum space within the reach of a worker at a work station. Giải thích VN: Phạm vi hoạt động tối đa trong tầm với của người công nhân thuộc tổ sản xuất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X