• /pri´kɔ:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phòng ngừa, sự đề phòng, sự lo trước, phòng xa; sự giữ gìn, sự thận trọng
  to take precautions against
  phòng ngừa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự phòng ngừa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X