• Xây dựng

    bến tàu nâng cơ học

    Giải thích EN: A drydock in which a vessel is positioned on a cradle and lifted vertically out of the water. Giải thích VN: Bến tàu cạn nơi tàu lớn được đặt lên giàn giữ tàu và được nâng lên khỏi mặt nước theo trục thẳng đứng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X