• Kỹ thuật chung

    lò nấu chảy

    Giải thích EN: A glassmaker's furnace that melts the glass for frit production. Giải thích VN: Một lò luyện của thợ làm thủy tinh nấu chảy kính để tạo nguyên liệu thủy tinh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X