• Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) nguyên liệu thuỷ tinh

  Ngoại động từ

  Nấu (thuỷ tinh)
  Nấu chảy một phần

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thủy tinh frít

  Giải thích EN: A fused ceramic mass that is ground into a fine powder, used as the basis for glazes, ceramics, or porcelain. Giải thích VN: Một khối gốm nóng chảy được rót vào một chất bột mịn, dùng như lớp nền cho men, gốm, sứ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X