• /ˌmiːtɪˈɒrɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sao băng, như sao băng
  Thành công nhanh chóng
  a meteoric rise to fame
  danh tiếng nổi như cồn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khí tượng
  meteoric water
  nước khí tượng
  sao băng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  slow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X