• /swift/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Mau, nhanh, lẹ
  a swift response
  câu trả lời nhanh
  to have a swift wit
  nhanh trí
  he answered swift
  nó trả lời nhanh
  ( (thường) trong từ ghép) có thể chuyển động nhanh
  a swift runner
  người chạy nhanh

  Danh từ

  (động vật học) chim én
  (động vật học) thằn lằn
  (động vật học) con sa giông
  Khung xa (quay tơ)

  Chuyên ngành

  Dệt may

  guồng quần
  ống quần

  Kỹ thuật chung

  chạy nhanh
  cuộn dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X