• Xây dựng

  sự nghiên cứu công nghệ

  Kỹ thuật chung

  nghiên cứu công nghệ

  Giải thích EN: The branch of engineering that analyzes and designs production methods in order to improve their efficiency. Giải thích VN: Một thành phần của công nghệ phân tích và thiết kế các phương pháp sản xuất với mục đích nâng cao năng suất.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X