• /mid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Giữa
  from mid June to mid August
  từ giữa tháng sáu đến giữa tháng tám
  in mid autumn
  vào giữa mùa thu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X