• (đổi hướng từ Millions)
  /´miljən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Một triệu; con số 1000000
  she is a wife in a million
  cô ta là một người vợ hiếm có

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một triệu
  MFLOPS (millionof floating point operation per second)
  một triệu phép toán dấu chấm động trong một giây
  million bits per second (MBPS)
  một triệu bit trong một giây

  Xây dựng

  triệu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X