• /¸mis´faiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phát súng tịt; đạn không nổ; động cơ không nổ

  Nội động từ

  Không nổ, tắt (súng, động cơ...)

  Chuyên ngành

  Ô tô

  nổ ngược
  nổ sớm
  sự bỏ máy

  Điện lạnh

  sự mất mồi

  Kỹ thuật chung

  không nổ
  đánh lửa sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X