• /ə'bɔ:t/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Sẩy thai
  she aborted after an accident
  cô ta bị sẩy thai sau một vụ tai nạn
  (sinh vật học) không phát triển, thui

  Ngoại động từ

  Làm sẩy thai, phá thai
  He's accused of aborting an expectant mother::
  Anh ta bị kết tội là đã phá thai một người đàn bà có mang::
  Bỏ dở
  to abort a computer program
  bỏ dở một chương trình máy điện toán

  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bỏ ngang

  Giải thích VN: Hủy bỏ một chương trình, một lệnh, hoặc một thủ tục trong khi đang thực hiện. Kết thúc bất thường.

  hủy
  bãi bỏ

  Giải thích VN: Hủy bỏ một chương trình, một lệnh, hoặc một thủ tục trong khi đang thực hiện. Kết thúc bất thường.

  Y học

  Chặn tiến triển Sảy thai Không phát triển, thui

  Điện tử & viễn thông

  cắt mạch hơi sớm

  Kỹ thuật chung

  bỏ
  hủy bỏ
  kết thúc bất thường
  ngừng
  program abort
  sự ngừng chương trình
  ngưng dừng hơi sớm
  gạt bỏ
  phá hủy
  phá thai
  sự hủy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X