• /¸mis´mætʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ghép đôi không xứng, không phù hợp
  Trận thi đấu thể thao không công bằng, cân sức

  Ngoại động từ

  Ghép đôi không xứng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (điều khiển học ) sự không phù hợp

  Điện

  không điều hợp

  Giải thích VN: Không phù hợp, sự không tương hợp giữa hai bộ phận truyền năng lượng hoặc tín hiệu cho nhau.

  không chỉnh

  Giải thích VN: Không phù hợp, sự không tương hợp giữa hai bộ phận truyền năng lượng hoặc tín hiệu cho nhau.

  Kỹ thuật chung

  không khớp
  sự không khớp

  Kinh tế

  sự lệch kỳ hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X