• /¸mis´pleis/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Để không đúng chỗ ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to misplace one's love
  gửi gấm tình yêu không đúng chỗ
  a misplaced remark
  một lời phê bình không đúng lúc


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X