• /ˈskætər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tung rắc, sự rải ra, sự phân tán
  Tầm phân bố (đạn)
  Số lượng những thứ được tung rắc (như) scattering
  a scatter of hail-stones
  một trận mưa đá rơi lả tả

  Ngoại động từ

  Tung, rải, rắc, gieo, đặt chỗ này đặt chỗ kia
  to scatter seed
  gieo hạt giống
  to scatter gravel on road
  rải sỏi lên mặt đường
  Làm cho chạy tán loạn (người, động vật..)
  Làm tan (mây, hy vọng...)
  Toả (ánh sáng)
  Lia, quét (súng)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự tán xạ, sự rải rác, phân tán, sự tung rắc, sự rải ra, tán xạ

  Cơ - Điện tử

  (v) phân tán, tán xạ

  Toán & tin

  phân tán, tán xạ

  Điện tử & viễn thông

  sự khuếch tán
  precipitation scatter propagation
  sự khuếch tán trên kết tủa
  rain scatter
  sự khuếch tán do mưa
  side-scatter
  sự khuếch tán bên

  Kỹ thuật chung

  phân tán
  differential scatter
  sự phân tán vi sai
  scatter band
  dải phân tán
  scatter format
  dạng thức phân tán
  scatter load
  tải phân tán
  scatter loading
  sự tải phân tán
  scatter of points
  sự phân tán của các điểm
  scatter plot
  biểu đồ phân tán
  scatter read
  đọc phân tán
  scatter read
  sự đọc phân tán
  scatter-load
  nạp phân tán
  scatter-load
  tải phân tán
  rải
  rải rác
  sự phân tán
  differential scatter
  sự phân tán vi sai
  scatter of points
  sự phân tán của các điểm
  sự tán xạ
  tản mạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X