• Xây dựng

  máy bào rãnh
  máy bào soi rãnh
  máy bào thanh nẹp
  máy bào xoi
  máy đúc
  máy tạo rãnh
  máy xoi

  Kỹ thuật chung

  máy làm khuôn
  compression-molding machine
  máy làm khuôn ép
  jar molding machine
  máy làm khuôn rung
  joggling molding machine
  máy làm khuôn rung
  jolt molding machine
  máy làm khuôn rung
  pattern draw molding machine
  máy làm khuôn có mẫu rút
  rota-lift molding machine
  máy làm khuôn quay lật hộp
  shell molding machine
  máy làm khuôn vỏ mỏng
  spindle molding machine
  máy làm khuôn có trục quay (xây dựng gỗ)
  stripping plate molding machine
  máy làm khuôn rút
  turn-over-type molding machine
  máy làm khuôn có đế quay
  máy làm khuôn (đúc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X