• /´mʌηgrəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chó lai
  Người lai; vật lai; cây lai

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lai (kiểu máy)

  Kỹ thuật chung

  trung gian

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X