• /kə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con chó toi, con chó cà tàng (loại chó xấu)
  Tên vô lại, kẻ vô giáo dục; kẻ hèn nhát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X