• /´mɔnə¸toun/

  Thông dụng

  Tính từ

  (như) monotonous

  Danh từ

  Giọng đều đều
  to read in a monotone
  đọc giọng đều đều

  Ngoại động từ

  Đọc đều đều, nói đều đều, hát đều đều

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đơn điệu
  fully monotone
  hoàn toàn đơn điệu
  multiply monotone
  đơn điệu bội


  Kỹ thuật chung

  đơn điệu
  Convergence MONOTONE SEQUENCE
  dãy số hội tụ đơn điệu
  fully monotone
  hoàn toàn đơn điệu
  monotone function
  hàm đơn điệu
  monotone mapping
  ánh xạ đơn điệu
  monotone sequence
  dãy đơn điệu
  monotone sequence
  dãy số đơn điệu
  multiply monotone
  đơn điệu bội
  strictly monotone
  đơn điệu ngặt
  strongly monotone
  đơn điệu mạnh
  totally monotone sequence
  dãy hoàn toàn đơn điệu
  totally monotone sequence day bean
  dãy hoàn toàn đơn điệu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X