• /´seimnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính đều đều, tính đơn điệu; tình trạng không thay đổi, tình trạng không có sự đa dạng; tính chất giống như nhau
  the tedious sameness of winter days indoors
  sự đơn điệu chán ngắt của những ngày mùa đông ở trong nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X