• Cơ khí & công trình

    mảng của các máy liên kết

    Giải thích EN: A group of interconnected computers working in accordance with any number of software packages. Giải thích VN: Một nhóm máy vi tính kết nối với nhau hoạt động theo các tệp phần mềm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X