• /´plai¸wud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gỗ dán
  sheets of plywood
  tấm gỗ dán
  plywood furniture
  (thuộc ngữ) đồ gỗ làm bằng gỗ dán

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lớp ốp gỗ dán
  gỗ dán (làm ván khuôn)
  ván ép

  Kỹ thuật chung

  gỗ dán

  Giải thích EN: Thin sheets of wood glued together, with the grain of each consecutive piece positioned at a right angle to the preceding one to give strength and prevent warping; widely used in construction. Giải thích VN: Các tấm gỗ mỏng được dính với nhau, trong đó thớ của mỗi mảnh kế tiếp được đặt vuông góc với mảnh trước để tạo độ bền và tránh bị vênh, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X