• Kỹ thuật chung

    mạch phức song song

    Giải thích EN: The connecting of two or more series of circuits in parallel. Also, PARALLEL SERIES. Giải thích VN: Ạư kết nối của 2 hay nhiều mạch mắc song song, còn gọi là mạch song song.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X