• (đổi hướng từ Circuits)
  BrE /'sɜ:kɪt/
  NAmE /'sɜ:rkɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chu vi, đường vòng quanh
  the circuit of a town
  chu vi thành phố
  Sự đi vòng quanh
  to make a circuit of
  đi vòng quanh (cái gì)
  Cuộc kinh lý, cuộc tuần du, cuộc tuần tra (của các quan toà để xét xử); địa phận đi kinh lý
  (vật lý) mạch
  electric circuit
  mạch điện
  (thể dục,thể thao) vòng đua
  Hệ thống rạp hát, rạp chiếu bóng (cùng chung một ban quản trị)
  (nghĩa bóng) sự nối tiếp của sự việc...)

  Ngoại động từ

  Đi vòng quanh

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự (đi) vòng quanh

  Ô tô

  chu vi vòng đua

  Xây dựng

  vòng đua

  Điện

  mạch (điện)

  Điện lạnh

  sơ đồ (điện)

  Kỹ thuật chung

  chu tuyến
  stabilizing circuit
  chu tuyến ổn định
  dòng

  Giải thích VN: Trong thế giới mạng máy tính, thuật ngữ "mạch" được dùng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Mạch, về cơ bản, là đường nối hai thiết bị với nhau. Một cuộc gọi điện thoại là mạch nối giữa hai người. Trong một mạng LAN, dây dẫn vật lý có thể được dùng cho nhiều trạm làm việc khác nhau, nhưng khi hai trạm giao tiếp với nhau thì dây dẫn vật lý đó trở thành mạch nối giữa chúng.

  AC circuit
  mạch dòng xoay chiều
  AC circuit
  mạng dòng xoay chiều
  alternating-current circuit theory
  lý thuyết mạch dòng xoay chiều
  circuit breaker
  bộ ngắt dòng
  circuit interruption
  sự ngắt dòng (điện)
  current circuit
  mạch dòng điện
  current in the short-circuit
  dòng điện tại điểm ngắn mạch
  current-limiting circuit breaker
  bộ ngắt mạch hạn chế dòng
  DC circuit
  mạch dòng một chiều
  dielectric circuit
  dòng điện môi
  direct-current circuit
  mạch dòng một chiều
  initial symmetrical short-circuit current
  dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu
  mud circuit
  dòng bùn
  null-current circuit
  mạch dòng bằng không
  oil circuit breaker
  cái ngắt dòng (dùng) dầu
  open circuit current
  dòng điện không tải
  open circuit current
  dòng điện mạch hở
  open-circuit current
  dòng mạch hở
  overcurrent circuit breaker
  bộ ngắt mạch quá dòng điện
  residual current circuit-breaker
  máy ngắt dòng (điện) dư
  residual current circuit-breaker with over current protection
  máy ngắt dòng (điện)dư có bảo vệ quá dòng
  reverse current circuit breaking
  sự ngắt mạch dòng điện ngược
  short-circuit current
  dòng điện ngắn mạch
  short-circuit current
  dòng đoản mạch
  short-circuit current
  dòng ngắn mạch
  short-circuit current capability
  khả năng chịu dòng ngắn mạch
  short-circuit making current
  dòng chịu ngắn mạch
  short-circuit-breaking current
  dòng ngắt ngắn mạch
  shutdown circuit
  mạch ngắt dòng
  single-pass condenser circuit
  vòng tuần hoàn bình ngưng (có) một dòng
  steady short-circuit current
  dòng ngắn mạch xác lập
  talking circuit
  dòng điện đàm thoại
  thermal equivalent short-circuit current
  dòng điện ngắn mạch quy nhiệt
  thermal equivalent short-circuit current
  dòng ngắn mạch hiệu dụng
  two-phase alternating-current circuit
  mạch dòng xoay chiều hai pha
  đường bao quanh
  đường

  Giải thích VN: Trong thế giới mạng máy tính, thuật ngữ "mạch" được dùng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Mạch, về cơ bản, là đường nối hai thiết bị với nhau. Một cuộc gọi điện thoại là mạch nối giữa hai người. Trong một mạng LAN, dây dẫn vật lý có thể được dùng cho nhiều trạm làm việc khác nhau, nhưng khi hai trạm giao tiếp với nhau thì dây dẫn vật lý đó trở thành mạch nối giữa chúng.

  air pipe circuit
  sơ đồ đường ống gió
  air pipe circuit
  sơ đồ đường ống không khí
  ammonia pipe circuit
  sơ đồ đường ống amoniac
  analog line (circuit)
  đường dẫn tương tự
  both-way circuit
  đường truyền hai chiều
  circuit capacity
  dung lượng đường truyền
  circuit noise
  tiếng ồn đường dây
  circuit noise
  tạp âm đường dây
  circuit noise
  tạp nhiễu đường dây
  circuit railroad
  đường sắt lượn tròn
  circuit routing
  chọn đường
  circuit routing
  chọn đường mạch
  circuit switching (CS)
  sự chuyển đường truyền
  double circuit line
  đường dây kép
  equivalent circuit
  mạch tương đương
  fine-line printed circuit
  mạch in đường mịn
  gate equivalent circuit
  mạch tương đương cổng
  incoming circuit
  đường dẫn tới
  jointless track circuit
  mạch điện đường ray liên tục
  junction circuit
  đường nối liên lạc
  land-line circuit
  mạch kim loại-đường đất
  leased circuit
  đường dây thuê bao
  line cir circuit
  mạch đường dây
  long distance circuit
  mạch đường dài
  open-circuit line
  đường dây mạch hở
  outgoing circuit
  đuờng ra ngoài
  private circuit
  đường cho thuê
  private circuit
  đường riêng
  private circuit
  đường thuê bao
  scheduled circuit
  đường truyền dẫn dữ liệu
  short-circuit line
  đường đoản mạch
  strip-line circuit
  mạch đường dây tải băng
  subscriber line circuit (SLC)
  mạch đường dây thêu bao
  Subscriber Line Integrated circuit (SLIC)
  mạch tích hợp đường dây thuê bao
  talking circuit
  đường dây nói
  track circuit
  sơ đồ đường sắt
  trunk circuit
  mạch đường trung kế
  đường bao
  lưới điện
  power supply circuit
  lưới điện chính
  mạch truyền thông
  mạch

  Giải thích VN: Trong thế giới mạng máy tính, thuật ngữ "mạch" được dùng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Mạch, về cơ bản, là đường nối hai thiết bị với nhau. Một cuộc gọi điện thoại là mạch nối giữa hai người. Trong một mạng LAN, dây dẫn vật lý có thể được dùng cho nhiều trạm làm việc khác nhau, nhưng khi hai trạm giao tiếp với nhau thì dây dẫn vật lý đó trở thành mạch nối giữa chúng.

  a.c.b. (air-break circuit breaker)
  thiết bị cắt mạch không khí
  absorption circuit
  mạch hấp thụ
  AC circuit
  mạch AC
  AC circuit
  mạch dòng xoay chiều
  acceptor circuit
  mạch hấp thụ
  acceptor circuit
  mạch nhận
  acceptor resonance circuit
  mạch cộng hưởng nhận
  access circuit
  mạch truy nhập
  ACIA switching circuit
  mạch chuyển mạch ACIA
  active circuit
  mạch tích cực
  active circuit
  mạch có nguồn
  active circuit element
  phần tử mạch chủ động
  active circuit element
  phần từ mạch có nguồn
  active circuit element
  phần tử mạch tác dụng
  active microwave integrated circuit
  mạch tích hợp vi sóng chủ động
  add (ing) circuit
  mạch lấy tổng
  add (ing) circuit
  mạch cộng
  add circuit
  mạch lấy tổng
  add circuit
  mạch cộng
  adder circuit
  mạch cộng
  adding circuit
  mạch cộng
  addressing circuit
  mạch lấy địa chỉ
  addressing circuit
  mạch tìm địa chỉ
  adjustable short-circuit bridge
  cầu ngắn mạch điều chỉnh được
  air-break circuit-breaker
  cái ngắt mạch không khí
  alarm-circuit
  mạch báo
  alternating-current circuit
  mạch (điện) xoay chiều
  alternating-current circuit theory
  lý thuyết mạch dòng xoay chiều
  analog (ous) circuit
  mạch tương tự
  analog circuit
  mạch tương tự
  analog circuit
  mạch analog
  analog integrated circuit
  mạch tích hợp tương tự
  analog line (circuit)
  mạch tương tự
  analogous circuit
  mạch tương tự
  AND circuit
  mạch AND
  AND-OR circuit
  mạch AND-OR
  anode circuit
  mạch anode
  anode circuit
  mạch anốt
  anode-circuit detector
  bộ tách sóng mạch anode
  antenna circuit
  mạch anten
  antenna switching circuit
  mạch chuyển mạch anten
  anti-sidetone circuit
  mạch chống nội âm
  anticoincidence circuit
  mạch rẽ
  antiresonant circuit
  mạch phản cộng hưởng
  antiresonant circuit
  mạch cộng hưởng song song
  aperiodic circuit
  mạch không tuần hoàn
  Application Specific Integrated Circuit (ASIC)
  mạch tổ hợp có ứng dụng đặc biệt
  Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)
  mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt
  appliqué circuit
  mạch ứng dụng
  arc short-circuit test
  thử ngắn mạch hồ quang
  arithmetical circuit
  mạch số học
  arming circuit
  mạch trang bị
  ARQ circuit
  mạch ARQ
  articulation index (ofa speech circuit)
  chỉ số rõ (của mạch điện thoại)
  ASIC (application-specific integrated circuit)
  mạch tích hợp chuyên dụng
  astable circuit
  mạch không bền
  astable circuit
  mạch không ổn định
  astable circuit
  mạch tự dao động
  astable circuit
  mạch astable
  Attempt per Circuit per Hour (ACH)
  số lần thử mỗi mạch mỗi giờ
  audio-frequency track circuit
  mạch điện ray âm tần
  Automatic Circuit Assurance (ACA)
  bảo đảm mạch tự động
  automatic circuit breaker
  bộ ngắt mạch tự động
  automatic circuit breaker
  thiết bị tự động ngắt mạch
  Automatic Transmission Test and Control circuit (ATTC)
  đo thử truyền dẫn và mạch điều khiển tự động
  averaging circuit
  mạch lấy trung bình
  B-channel virtual circuit service
  dịch vụ mạch ảo kênh B
  backbone circuit
  mạch trục chính
  balanced circuit
  mạch cân bằng
  balanced circuit
  mạch đối xứng
  balanced wire circuit
  mạch dây cân bằng
  ballasting circuit
  mạch điện trở đệm
  basic amplifier circuit
  mạch khuếch đại cơ bản
  basic circuit
  mạch chính
  basic circuit
  mạch cơ sở
  basic circuit diagram
  sơ đồ mạch cơ bản
  battery circuit
  mạch ắc quy
  bearer circuit
  mạch mang tải
  bias circuit
  mạch định thiên
  bidirectional clipping circuit
  mạch xén hai chiều
  bifilar circuit
  mạch hai dây
  bilateral circuit
  mạch hai bên
  bilateral circuit
  mạch hai chiều
  binary circuit
  mạch nhị phân
  binary de-energizing circuit
  mạch khử kích thích nhị phân
  bipolar circuit
  mạch lưỡng cực
  bipolar integrated circuit
  mạch tích hợp lưỡng cực
  bistable (trigger) circuit
  mạch hai trạng thái
  bistable (trigger) circuit
  mạch nhớ 2 trạng thái
  bistable circuit
  mạch hai trạng thái bền
  bistable circuit
  mạch lưỡng ổn
  bistable circuit
  mạch ổn định kép
  bistable trigger circuit
  mạch hai trạng thái
  bistable trigger circuit
  mạch trigger hai trạng thái bền
  bistable trigger circuit
  mạch trigơ lưỡng ổn
  blanking circuit
  mạch xóa
  both-way circuit
  mạch hai chiều
  branch circuit
  mạch nhánh
  branch circuit
  mạch phụ
  branch circuit
  mạch rẽ
  branch-circuit distribution center
  tâm phân phối mạch nhánh
  branched circuit
  mạch rẽ
  break circuit
  ngắt mạch điện
  bridge circuit
  mạch cầu
  bridge circuit
  sự mạch nối kiểu cầu
  bridge input circuit
  mạch vào có cầu nối
  bridge input circuit
  mạch đầu vào của cầu nối
  bridge input circuit (e.g. in process control)
  mạch vào cầu nối
  broken circuit
  mạch hở
  broken circuit
  mạch (bị) ngặt
  broken circuit
  mạch gẫy
  bucking circuit
  mạch bù
  bucking circuit
  mạch giảm áp
  buffer circuit
  mạch đệm
  Burgers circuit
  mạch kín Burgers
  cable circuit
  mạch cáp
  call circuit
  mạch gọi
  cancellation circuit
  mạch hủy
  cancellation circuit
  mạch xóa
  carrier recovery circuit
  mạch phục hồi sóng mang
  carry circuit
  mạch mang
  carry circuit
  mạch chuyển
  cathode circuit
  mạch catot
  CCTV (closed-circuit television)
  sự truyền hình mạch kín
  Cellular Circuit-Switched Data (CCSD)
  dữ liệu chuyển mạch kênh của mạng tế bào
  ceramic wafer printed circuit
  mạch in trên bản gốm
  charging circuit
  mạch nạp
  charging circuit
  mạch nạp điện
  check (ing) circuit
  mạch kiểm tra
  chip circuit
  mạch chip
  choke circuit
  mạch cuộn cản
  circuit admittance
  dẫn nạp của mạch
  circuit analyse
  máy phân tích mạch
  circuit analysis
  phân tích mạch
  circuit analysis
  sự phân tích mạch
  circuit analyzer
  bộ phân tích mạch
  circuit analyzer
  máy phân tích mạch
  circuit availability
  tính sẵn sàng mạch
  circuit board
  bản mạch in
  circuit board
  bảng mạch
  circuit board
  bìa mạch in
  circuit board
  board mạch điện
  circuit board
  phiến mạch in
  circuit breaker
  bộ cắt mạch
  circuit breaker
  bộ chuyển mạch
  circuit breaker
  bộ ngắt mạch
  circuit breaker
  bộ ngắt nối mạch điện
  circuit breaker
  cầu dao cắt mạch
  circuit breaker
  ngắt mạch
  circuit breaker
  máy cắt mạch
  circuit breaker (electronic~)
  bộ ngắt mạch (điện tử)
  circuit capacitance
  điện dung mạch
  circuit capacity
  dung lượng mạch
  circuit card
  thẻ mạch
  circuit card
  tấm mạch
  circuit closer
  bộ đóng mạch
  circuit closer
  bộ đóng mạch điện
  circuit closer
  bộ phận đóng mạch
  circuit closer
  cái đóng mạch
  circuit closer
  thiết bị đóng mạch
  circuit commutation
  chuyển mạch
  circuit conditioning
  sự điều phối mạch
  circuit continuity tester
  bút thử thông mạch
  circuit continuity tester
  máy thử sự liên tục mạch
  circuit delay
  độ trễ mạch
  Circuit Description (CD)
  mô tả mạch
  circuit design
  thiết kế mạch
  circuit diagram
  sơ đồ mạch
  circuit diagram
  sơ đồ mạch điện
  circuit diagram
  sơ đồ nối mạch
  circuit diagram of the state of stress
  sơ đồ mạch ứng suất
  circuit efficiency
  hiệu suất mạch
  circuit element
  mạch logíc
  circuit element
  phần tử mạch
  circuit element
  thành phần mạch điện
  circuit emulation
  mô phỏng mạch
  circuit emulation service
  dịch vụ mô phỏng mạch
  Circuit Emulation Service (ATM) (CES)
  dịch vụ mô phỏng mạch
  circuit grade
  cấp mạch điện
  circuit grade
  loại mạch điện
  circuit group
  nhóm mạch
  circuit group
  nhóm mạch thoại
  Circuit Group Congestion (CGC)
  tắc nghẽn nhóm mạch
  Circuit Group Control (CGC)
  điều khiển nhóm mạch
  Circuit Group Reset Message (GRS)
  tin báo tái xác lập nhóm mạch
  Circuit Group Reset Receipt (CGRR)
  nhận dạng nhóm mạch tái xác lập
  Circuit Group Reset Sending (CGRS)
  gửi nhóm mạch tái xác lập
  Circuit Group Reset-acknowledgement Message (GRA)
  tin báo tái xác lập nhóm mạch
  Circuit Group Supervision Message (GRM)
  tin báo giám sát nhóm mạch
  circuit identification code-CIC
  mã định danh mạch
  Circuit Installation and Maintenance Assistance Package/ control Center (CIMAP/CC)
  hỗ trợ lắp đặt và bảo dưỡng mạch trọn gói/ Trung tâm điều khiển
  Circuit Installation and Maintenance Assistance Package/ Special Service Center (CIMAP/SCC)
  hỗ trợ lắp đặt và bảo dưỡng mạch trọn gói/trung tâm dịch vụ đặc biệt
  circuit integration
  sự tích hợp mạch
  circuit interconnection
  mạch nối kết
  Circuit Loudness Rating (CLR)
  danh mục trung ương mạch
  Circuit Maintenance System (CMS)
  hệ thống bảo dưỡng mạch
  circuit misclosure
  sai số khép của mạch
  Circuit Mode Data (CMD)
  dữ liệu trong chế độ chuyển mạch kênh
  circuit noise
  nhiễu mạch
  circuit noise
  tiếng ồn mạch
  circuit noise level
  mức nhiễu mạch
  circuit number (withinlabel)
  số mạch (bên trong nhãn)
  circuit panel
  bảng mạch
  circuit protection
  sự bảo vệ mạch
  circuit quality factor
  hệ số chất lượng của mạch
  circuit reliability
  độ tin cậy mạch
  Circuit Reset (CRS)
  tái xác lập mạch
  circuit resonance
  cộng hưởng mạch
  circuit routing
  chọn đường mạch
  circuit routing
  định tuyến mạch
  circuit shift
  dịch chuyển mạch
  circuit simulation
  sự mô phỏng mạch
  Circuit State Sequence Number (CSSN)
  số chuỗi trạng thái mạch
  circuit subgroup
  chùm tia con của mạch
  Circuit Supervision Control (CSC)
  điều khiển giám sát mạch
  Circuit Supervision Message (CCM)
  tin báo sát mạch
  circuit switch
  công tắc chuyển mạch
  Circuit Switch (CS)
  chuyển mạch kênh
  Circuit Switched Data Networks (CSDN)
  các mạng số liệu chuyển mạch kênh
  Circuit Switched Data Service (CSDS)
  thiết bị dữ liệu chuyển mạch kênh
  Circuit Switched Digital Capability (CSDC)
  tiềm năng số hóa chuyển mạch kênh
  Circuit Switched Network (CSN)
  mạng chuyển mạch kênh
  Circuit Switched Public Data Network (CSPDN)
  mạng số liệu công cộng chuyển mạch kênh
  circuit switched service
  dịch vụ chuyển mạch
  Circuit Switched Voice (CSV)
  âm thoại chuyển mạch kênh
  circuit switching
  sự chuyển mạch
  circuit switching center
  trung tâm chuyển mạch
  circuit switching centre
  trung tâm chuyển mạch
  circuit switching system
  hệ chuyển mạch
  circuit switching system
  hệ thống chuyển mạch
  circuit switching unit
  thiết bị chuyển mạch
  circuit tester
  bút thử thông mạch
  circuit tester
  máy thử thông mạch
  circuit testing
  thử mạch
  circuit theory
  lý thuyết mạch
  circuit theory
  lý thuyết mạch điện
  circuit theory
  lí thuyết mạch
  circuit, secondary
  mạch thứ cấp
  circuit-free signal
  tín hiệu của mạch rảnh
  circuit-noise meter
  máy đo độ nhiễu mạch
  circuit-switched connection
  sự kết nối chuyển mạch
  Circuit-Switched Data (CSD)
  dữ liệu chuyển mạch kênh
  circuit-switched data transmission service
  dịch vụ truyền dữ liệu chuyển mạch
  circuit-switched exchange
  tổng đài chuyển mạch
  circuit-switched network
  mạng chuyển mạch
  circuit-switched network (CSN)
  mạng được chuyển mạch
  circuit-switched public data network (CSPDN)
  mạng dữ liệu chuyển mạch công cộng
  clamping circuit
  mạch kẹp
  clamping circuit
  mạch ghim
  clamping circuit
  mạch ghim (sơ đồ điện)
  clear a circuit
  giải phòng một mạch chuyển tin
  clipper circuit
  mạch xén
  clipping circuit
  mạch xén
  clock circuit
  mạch đồng hồ
  clocked circuit
  mạch đóng
  close a circuit
  đóng mạch
  close circuit
  mạch kín
  Close Circuit Loop (CCL)
  vòng kín mạch
  closed circuit
  mạch kín
  closed circuit
  mạch đóng
  closed circuit
  mạch động
  closed circuit television
  truyền hình mạch kín
  Closed Circuit Television (CCTV)
  truyền hình mạch kín
  closed circuit television-CCTV
  truyền hình mạch khép
  closed magnetic circuit
  mạch từ đóng
  closed magnetic circuit
  mạch từ kín
  closed-circuit alarm system
  hệ báo động mạch kín
  closed-circuit alarm system
  hệ thống báo động mạch kín
  closed-circuit communication system
  hệ thống truyền thông mạch kín
  closed-circuit grinding
  nghiền vụn mạch khép kín
  closed-circuit signaling
  sự báo hiệu mạch kín
  closed-circuit telegraph system
  hệ thống điện báo mạch kín
  closed-circuit television (CCTV)
  sự truyền hình mạch kín
  closed-circuit voltage
  điện áp đóng mạch
  closed-circuit voltage
  điện áp mạch đóng
  closed-circuit voltage
  điện áp mạch kín
  coincidence circuit
  mạch trùng hợp
  color circuit
  mạch màu
  color killer circuit
  mạch khử màu
  color killer circuit
  mạch xóa màu
  combinational circuit
  mạch kết hợp
  combinational circuit
  mạch tổ hợp
  combinational circuit
  mạch phối hợp
  combinatorial circuit
  mạch tổ hợp
  combiner circuit
  mạch kết hợp
  combining circuit
  mạch kết hợp
  command circuit
  mạch lệnh
  command circuit
  mạch điều khiển
  common base circuit
  mạch CB
  common base circuit
  mạch cực gốc chung
  common collector circuit
  mạch CC
  common collector circuit
  mạch cực góp chung
  common emitter circuit
  mạch CE
  common emitter circuit
  mạch cực phát chung
  common-use circuit
  mạch người dùng chung
  common-user circuit
  mạch người dùng chung
  communication circuit
  mạch truyền thông
  communications circuit
  mạch truyền thông
  commutation circuit
  mạch chuyển
  commutation circuit
  mạch chuyển mạch đôi
  comparator circuit
  mạch so sánh
  comparison circuit
  mạch so sánh
  compatible integrated circuit
  mạch tích hợp tương thích
  compatible thin film circuit
  mạch hàng mỏng tương thích
  compensating circuit
  mạch kiểu chiết áp
  compensating circuit
  mạch bổ
  compensating circuit
  mạch bù
  compensation circuit
  mạch bù
  complementary output circuit
  mạch có ngõ ra bù
  complex circuit
  mạch hỗn hợp
  complex circuit
  mạch phức hợp
  composite circuit
  mạch hỗn hợp
  composite circuit
  mạch phức hợp
  composited circuit
  mạch tổ hợp
  compound circuit
  mạch hỗn hợp
  compound circuit
  mạch đa hợp
  Computer-Aided Circuit Analysis (CACA)
  phân tích mạch nhờ máy tính
  conditionally stable circuit
  mạch ổn định có điều kiện
  conductively coupled circuit
  mạch ghép dẫn điện
  connecting circuit
  mạch nối
  Connections per Circuit per Hour (CCH)
  số kết nối của một mạch trong một giờ
  control circuit
  mạch điều khiển
  cooling circuit
  mạch làm lạnh
  cooling circuit
  mạch làm mát
  cord circuit
  mạch dây mềm
  correcting circuit
  mạch điều chỉnh
  corrector circuit
  mạch hiệu chỉnh
  counter circuit
  mạch máy đếm
  counter circuit
  mạch bộ đếm
  counter circuit
  mạch đếm
  counting circuit
  mạch đếm
  counting-down circuit
  mạch đếm được
  coupling circuit
  mạch nối
  coupling circuit
  mạch dấu
  coupling circuit
  mạch điện nối
  coupling circuit
  mạch ghép
  CSN (circuit-switched network)
  mạng (được) chuyển mạch
  CSPDN (circuit-switched public data network)
  mạng dữ liệu chuyển mạch công cộng
  current circuit
  mạch điện
  current circuit
  mạch dòng điện
  current in the short-circuit
  dòng điện tại điểm ngắn mạch
  current-limiting circuit breaker
  bộ ngắt mạch hạn chế dòng
  D-channel virtual circuit
  mạch ảo kênh D
  Darlington circuit
  mạch Darlington
  data circuit
  mạch dữ liệu
  Data Circuit Switches (DCS)
  các chuyển mạch kênh dữ liệu
  data circuit terminating equipment
  thiết bị cuối mạch dữ liệu
  data circuit terminating equipment (DCE)
  thiết bị gánh cuối mạch dữ liệu
  data circuit terminating equipment (DCE)
  thiết bị kết thúc mạch dữ liệu
  data transmission circuit
  mạch truyền dữ liệu
  DC circuit
  mạch dòng một chiều
  DCE (datacircuit terminating equipment)
  thiết bị gánh cuối mạch dữ liệu
  DCE (datacircuit terminating equipment)
  thiết bị truyền thông mạch dữ liệu
  DCE (DataCircuit Termination Equipment)
  thiết bị kết thúc mạch dữ liệu
  de-energizing circuit
  mạch cắt điện
  debounce circuit
  mạch hãm
  decay circuit
  mạch phân rã
  decision circuit
  mạch quyết định
  decoder circuit
  mạch giải mã
  decoding circuit
  mạch giải mã
  decoupling circuit
  mạch tách rời
  dedicated circuit
  mạch không chuyển đổi
  dedicated circuit
  mạch dành riêng
  dedicated circuit
  mạch chuyên biệt
  dedicated circuit
  mạch chuyên dụng
  dedicated circuit
  mạch chuyên môn hóa
  dedicated circuit data network
  mạng dữ liệu mạch chuyên dụng
  deflection circuit
  mạch đổi dạng
  deion circuit breaker
  bộ ngắt mạch khử iôn
  delay circuit
  mạch làm trễ
  delay circuit
  mạch trễ
  delay circuit
  mạch trì hoãn
  delta circuit
  mạch tam giác
  demultipling circuit
  mạch tách kênh
  demultipling circuit
  mạch giải dồn kênh
  derived circuit
  mạch nhánh
  derived circuit
  mạch rẽ
  despiking circuit
  mạch khử xung nhọn
  detector circuit
  mạch bộ tách sóng
  diagrammatic circuit
  sơ đồ mạch
  dielectric circuit
  mạch điện môi
  differential circuit
  mạch lấy vi phân
  differential circuit
  mạch vi phân
  differential circuit
  mạch vi sai
  differential frequency circuit
  mạch tần số vi phân
  differential frequency circuit
  mạch tần số vi sai
  differentiating circuit
  mạch vi phân
  differentiator circuit
  mạch vi phân
  digital circuit
  mạch số
  digital circuit multiplicating equipment
  thiết bị nhân mạch số
  Digital Circuit Multiplication (DCM)
  ghép mạch số
  Digital Circuit Multiplication Equipment (DCME)
  thiết bị nhân mạch số
  Digital Circuit Multiplication Systems (DCMS)
  các hệ thống nhân mạch số
  digital integrated circuit
  mạch tích hợp digital
  digital integrated circuit
  mạch tích hợp số
  digital micro circuit
  vi mạch kỹ thuật số
  diode clipping circuit
  mạch xén đầu dùng điot
  diode clipping circuit
  mạch xén dùng diode
  direct-current circuit
  mạch dòng một chiều
  direct-trip circuit breaker, starter
  máy cắt mạch
  direct-wire circuit
  mạch dây trực tiếp
  discharge circuit
  mạch phóng điện
  discharge of the circuit
  phóng điện của mạch
  discrete component circuit
  mạch linh kiện rời
  distributed circuit
  mạch thông số rải
  distributed circuit
  mạch phân phối
  distribution circuit
  mạch tham số rải
  dividing circuit
  mạch chia
  double phantom circuit
  mạch siêu ảo
  double phantom circuit
  mạch ảo kép
  double-circuit
  mạch kép
  double-circuit brake
  phanh mạch kép
  double-circuit tower
  cột điện hai mạch
  double-sided printed circuit
  bảng mạch in hai mặt
  double-sided printed circuit board
  bảng mạch in hai mặt
  double-tuned circuit
  mạch điều hưởng kép
  double-turned circuit
  mạch điều hưởng kép
  doubling circuit
  mạch tăng đôi
  drift circuit
  mạch trôi
  drill circuit
  mạch tập luyện
  dry circuit
  mạch khô
  dry circuit
  mạch khô (rơle)
  Dual Inline Integrated Circuit (DILIC)
  vi mạch mạch tổ hợp hai hàng chân cắm
  dual-circuit brake
  phanh mạch kép
  duplex circuit
  mạch hai chiều
  duplex circuit
  mạch song công
  dynamic circuit
  mạch động
  earth circuit
  mạch nối đất
  earth circuit
  mạch tiếp đất
  Earth leakage circuit breaker (ELCB)
  cái ngắt mạch khi rò điện nối đất
  earthing circuit
  mạch nối đất
  earthing circuit
  mạch tiếp đất
  eddy circuit
  mạch điện eddy hay foucaul
  eddy current circuit
  mạch vòng Foucault
  electric circuit
  mạch kín
  electric circuit
  mạch điện
  electric circuit
  mạch điện tử
  electric circuit theory
  lý thuyết mạch
  electric circuit theory
  lý thuyết mạch điện
  electrical circuit
  mạch điện
  electromechanical circuit
  mạch điện cơ
  Electromechanical Digital Adapter Circuit (EDAC)
  Mạch phối hợp Số-Điện-Cơ
  electronic circuit
  mạch điện tử
  electronic circuit integration
  sự tích hợp mạch điện tử
  electronic integrated circuit
  mạch tích hợp điện tử
  electronic squaring circuit
  mạch điện tử
  elementary circuit diagram
  sơ đồ mạch cơ bản
  Embedded Circuit Switching (ECS)
  chuyển mạch kênh cấy sẵn
  emulator circuit
  mạch mô phỏng
  End of Transmission BlockExchange Terminal Exchange Terminal Circuit (ETC)
  mạch đầu cuối tổng đài
  energizing circuit
  mạch kích thích
  engineering service circuit-ESC
  mạch dịch vụ công nghệ
  Enhancement of High Speed Circuit Switched Data (ECSD)
  tăng cường dữ liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao
  equalized circuit
  mạch cân bằng
  equalizer circuit
  mạch san bằng
  equalizer circuit
  mạch bù
  equalizing circuit
  mạch cân bằng
  equivalent circuit
  mạch tương đương
  equivalent circuit
  mạch tương tự
  error checking circuit
  mạch kiểm tra lỗi
  error correction circuit
  mạch sửa sai
  error indicating circuit
  mạch phát hiện sai
  error indicating circuit
  mạch chỉ độ sai
  error indicating circuit
  mạch chỉ lỗi
  etched circuit
  mạch khắc axít
  excitation circuit
  mạch kích thích
  exciting circuit
  mạch kích thích
  exciting circuit
  mạch kích từ
  exclusive NOR circuit
  mạch NOR loại trừ
  exclusive OR circuit
  mạch OR loại trừ
  external circuit
  mạch ngoài
  fail-safe circuit
  mạch trở ngại an toàn
  fast circuit switch
  bộ chuyển mạch nhanh
  Fast Circuit Switching (FCS)
  chuyển mạch kênh nhanh
  feed circuit
  mạch nguồn
  feed circuit
  mạch nuôi
  feed circuit
  mạch cấp điện
  feed circuit
  mạch cung cấp
  feedback circuit
  mạch hồi tiếp
  feedback circuit
  mạch liên hệ ngược
  ferroresonance circuit
  mạch cộng hưởng sắt từ
  field circuit
  mạch kích từ
  field circuit
  mạch tạo trường
  field gating circuit
  mạch chọn mành
  filament circuit
  mạch nung (dây tóc đèn)
  film integrated circuit
  mạch tích hợp mỏng
  filter circuit
  các mạch lọc
  filter circuit
  mạch lọc
  final circuit
  mạch cuối
  finding circuit
  mạch tìm
  fine-line printed circuit
  mạch in đường mịn
  firing circuit
  mạch mồi
  firing circuit
  mạch nổ mìn
  flexible circuit
  mạch mềm
  flexible printed circuit
  mạch in dễ uốn
  flexible printed circuit
  mạch in mềm
  flip-flop circuit
  mạch bập bênh
  flip-flop circuit
  mạch flip-flop
  float circuit
  mạch nổi
  float circuit
  mạch phao nổi
  Flow Controlled Virtual Circuit (FCVC)
  mạch ảo điều khiển luồng
  flux cut by a circuit element
  thông lượng qua một phần tử mạch
  flux through a circuit
  điện thông qua mạch
  flux through a circuit
  thông lượng điện qua mạch
  flywheel circuit
  mạch có quán tính
  forked circuit
  mạch rẽ
  forward circuit
  mạch hướng tới
  forward circuit
  mạch thuận
  forward short-circuit test
  thử ngắn mạch dự phòng
  four-wire circuit
  mạch bốn dây
  four-wire point circuit
  mạch điều khiển ghi bốn dây
  Frame Aligner Circuit PEB2030 (FRAC)
  Mạch của bộ hiệu chuẩn khung PEE2030
  frequency-sweep circuit
  mạch quét tần số
  full period allocated circuit
  mạch phân phối toàn chu kỳ
  full-time circuit
  mạch vận hành thường trực
  full-wave rectifier circuit
  mạch chỉnh lưu toàn sóng
  Function and Algorithm - Specific Integrated Circuit (FASIC)
  Chức năng và thuật toán - Mạch tính hợp chuyên dụng
  functional circuit
  mạch chức năng
  functional switching circuit
  mạch chuyển chức năng
  ganged circuit
  mạch ghép
  ganged circuit
  mạch ghép bộ
  ganged circuit
  mạch ghép nhóm
  gas circuit
  mạch tuần hoàn khí
  gate circuit
  mạch cửa
  gate equivalent circuit
  mạch tương đương cổng
  Gaussian filter circuit
  mạch lọc Gauss
  glass-epoxy printed circuit board
  tấm mạch in thủy tinh-epoxy
  go via the circuit
  chuyển qua mạch
  grid circuit
  mạch lưới
  ground circuit
  mạch nối đất
  ground circuit
  mạch (qua) đất
  ground circuit
  mạch bị chạm
  ground circuit
  mạch dây đất
  ground return circuit
  mạch hồi đất
  grounded circuit
  mạch tiếp đất
  grounded circuit
  mạch bị chạm
  grounded circuit
  mạch dây đất
  grouping circuit
  mạch tạo nhóm
  guard circuit
  mạch bảo vệ
  guard circuit
  mạch bảo vệ (điện thoại)
  guard circuit
  mạch canh giữ
  heater circuit
  mạch đốt tìm đèn
  heating circuit
  mạch sưởi ấm
  heating circuit
  mạch gia nhiệt
  HF oscillatory circuit
  mạch dao động cao tần
  high impedance circuit
  mạch có trở kháng lớn
  High speed circuit
  mạch tốc độ cao (mạch chính)
  high-density integrated circuit
  mạch tích hợp mật độ cao
  high-frequency circuit
  mạch cao tần
  high-frequency circuit
  mạch cao tầng
  high-frequency print-circuit board
  mạch in cao tần
  high-frequency print-circuit board
  tấm mạch in cao tần
  high-frequency printed circuit
  mạch in cao tần
  high-frequency printed circuit
  tấm mạch in cao tần
  high-power circuit
  mạch công suất lớn
  high-speed circuit
  mạch cao tốc
  High-Speed Circuit Switched Data (HSCSD)
  số liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao
  high-tension circuit or TH circuit
  mạch điện cao áp thứ cấp
  high-voltage circuit breaker
  bộ ngắt mạch điện áp cao
  hold circuit
  mạch treo
  hold circuit
  mạch chặn
  hold circuit
  mạch cố định
  HT circuit
  mạch thứ cấp
  hybrid circuit
  mạch lai
  hybrid circuit
  mạch tích hợp lai
  hybrid integrated circuit
  mạch lai
  hybrid integrated circuit
  mạch tích hợp lai
  Hybrid Integrated Circuit (HIC)
  vi mạch hỗn hợp lai ghép
  Hypothetical Reference Circuit (HRC)
  mạch chuẩn giả định
  hypothetical reference circuit noise
  tiếng ồn do mạch giả chuẩn gốc
  hysical circuit
  mạch vật lý
  IC (integratedcircuit)
  mạch tích hợp
  idle circuit
  mạch cầm chừng
  idle circuit condition
  điều kiện nghỉ của mạch
  ignition circuit
  mạch đánh lửa
  impedance-matching circuit
  mạch thích nghi liên hợp
  impedance-matching circuit
  mạch thích nghi trở kháng
  impulse circuit
  mạch xung
  In-Circuit Emulation (ICE)
  mô phỏng trong mạch
  in-circuit simulator
  mô phỏng trong mạch
  in-circuit tester
  bộ thử thông mạch
  in-circuit tester
  bút thử thông mạch
  inclusive AND circuit
  mạch AND bao hàm
  inclusive OR circuit
  mạch OR bao hàm
  incoming circuit
  mạch tới
  incoming trunk circuit
  mạch trung chuyển tới
  Incoming Trunk Circuit (ITC)
  mạch trung kế đến
  incomplete circuit
  mạch không đóng
  index of a circuit
  chỉ số của một mạch
  induced circuit
  mạch bị cảm ứng
  inductive circuit
  mạch cảm ứng
  inductive circuit
  mạch điện cảm
  inductive circuit
  mạch điện kháng
  infinite impedance circuit
  mạch trở kháng vô hạn
  initial symmetrical short-circuit current
  dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu
  input circuit
  mạch vào
  Input Circuit (IC)
  mạch vào
  integrate circuit
  mạch tích hợp
  integrated audio circuit
  mạch âm thanh được tích hợp
  integrated circuit
  mạch IC
  integrated circuit
  mạch tích phân
  integrated circuit
  mạch phối hợp
  integrated circuit
  vi mạch
  Integrated Circuit (IC)
  mạch tích hợp
  Integrated Circuit (IC)
  vi mạch
  Integrated Circuit (IC)
  vi mạch, mạch tích hợp
  integrated circuit amplifier
  bộ khuếch đại mạch tích hợp
  integrated circuit chip
  vi mạch tích hợp
  integrated circuit mask
  mạng che mạch tích hợp
  integrated circuit memory
  vi mạch nhớ
  integrated circuit micro-processor
  bộ xử lý vi bằng mạch
  integrated circuit package
  tổ hợp mạch tích hợp
  integrated logic circuit
  mạch logic tích hợp
  integrated optical circuit
  mạch tích hợp quang
  Integrated Optical Circuit (IOC)
  mạch quang tích hợp
  integrated optical circuit (IOC)
  mạch quang tích hợp (IOC)
  integrated optoelectronic circuit
  mạch quang điện tử tích hợp
  integrated thermionic circuit
  mạch nhiệt điện tử tích hợp
  integrated-circuit capacitor
  tụ mạch tích hợp
  integrated-circuit connection
  sự nối mạch tích hợp
  integrated-circuit element
  phần tử mạch tích hợp
  integrated-circuit fabrication
  chế tạo mạch tích hợp
  integrated-circuit memory
  bộ nhớ mạch tích hợp
  integrated-circuit package
  bộ mạch tích hợp
  integrated-circuit package
  gói mạch tích hợp
  integrated-circuit substrate
  đế mạch tích hợp
  integrated-circuit wafer
  lát mạch tích hợp
  integrating circuit
  mạch lấy tích phân
  integrator circuit
  mạch tích phân
  interchange circuit
  mạch liên lạc
  interface circuit
  mạch khớp nối
  interface circuit
  mạch môi giới
  interface circuit
  mạch giao diện
  interlock circuit
  mạch khóa liên động
  internal circuit
  mạch trong
  international telephone circuit
  mạch điện thoại quốc tế
  international television circuit
  mạch tiếp hình quốc tế
  interphase short circuit
  sự ngắn mạch liên pha
  intra-office junctor circuit
  mạch nối nội bộ văn phòng
  invert circuit
  mạch đảo
  inverter circuit
  mạch nghịch đảo
  inverter circuit
  mạch đảo
  IOC (integratedoptical circuit)
  mạch quang tích hợp
  ISDN Burst Transceiver Circuit (IBTC)
  Mạch của máy thu phát khối bít ISDN
  ISDN Echo Cancellation Circuit (IEC)
  Mạch triệt tiếng vọng ISDN
  ISDN PC Adapter Circuit (IPAC)
  Mạch phối hợp tính cá nhân ISDN
  ISDN Terminal Adapter Circuit (ITAC)
  Mạch phối hợp thiết bị đầu cuối ISDN
  isochronous circuit
  mạch đẳng thời
  joint, circuit
  mạch liên hợp
  joint, circuit
  mạch liên kết
  jointless track circuit
  mạch điện đường ray liên tục
  junction circuit
  mạch nối
  killer circuit
  mạch triệt
  killer circuit
  mạch xóa
  land-line circuit
  mạch kim loại-đường đất
  large scale integrated circuit
  mạch tích hợp cỡ lớn
  last choice circuit group
  nhóm mạch chọn cuối cùng
  latch circuit
  mạch khóa
  LC circuit
  mạch ghép dung cảm
  leased circuit
  mạch thuê
  leased circuit
  mạch thuê bao
  leased circuit
  mạch dành riêng
  leased circuit
  mạch chuyên dụng
  leased circuit service
  dịch vụ (bằng) mạch thuê bao
  light circuit
  mạch thắp sáng đèn
  lighting branch circuit
  mạch nhánh chiếu sáng
  limiting circuit
  mạch hạn chế
  limiting circuit
  mạch giới hạn
  line circuit
  mạch đường dây
  line circuit
  mạch hộ thuê bao
  line-to-line short-circuit
  sự đoản mạch hai pha
  linear circuit
  mạch tuyến tính
  linear circuit element
  phần tử mạch tuyến tính
  linear circuit/network
  mạch điện/mạng điện tuyến tính
  linear integrated circuit
  mạch tích hợp tuyến tính
  linear-integrated circuit
  mạch tích hợp tuyến tính
  linear-sweep delay circuit
  mạch trễ quét tuyến tính
  linearity circuit
  mạch tuyến tính hóa
  link circuit
  mạch liên kết
  link circuit
  mạch tiếp liên
  live circuit
  mạch có điện
  load circuit
  mạch tải
  load circuit
  mạch (phụ) tải
  load circuit
  mạch gánh
  load circuit efficence
  hiệu suất mạch tải
  loading a circuit
  phụ tải của mạch điện
  local circuit
  mạch cục bộ
  Local Telephone Circuit (LTC)
  mạch điện thoại nội hạt
  local telephone circuit-LTC
  mạch điện thoại nội hạt
  lockout circuit
  mạch khóa lại
  logic (al) circuit
  mạch logic
  logic circuit
  mạch logic
  logic circuit
  mạch lôgic
  logic circuit
  phần tử mạch
  logic-integrated circuit
  mạch tích hợp logic
  logical circuit
  mạch logic
  long delay circuit
  mạch thời hạn dài
  long distance circuit
  mạch đường dài
  long-haul circuit
  mạch có độ dài lớn
  longitudinal circuit
  mạch dọc (điện thoại)
  loop circuit
  mạch vòng
  lost circuit time
  thời gian (cúp) ngắt mạch
  low speed circuit
  mạch không tải
  low speed circuit
  mạch cầm chừng
  low tension circuit
  mạch hạ thế
  low voltage circuit
  mạch sơ cấp
  low voltage circuit
  mạch hạ thế
  low-level logic circuit
  mạch logic mức thấp
  low-noise circuit
  mạch có tiếng ồn nhỏ
  low-order add circuit
  mạch cộng hàng thấp
  LSI circuit (large-scale integrated circuit)
  mạch LSI
  LSI circuit (large-scale integrated circuit)
  mạch tích hợp cỡ lớn
  LT circuit
  mạch sơ cấp
  lumped circuit
  mạch tập trung
  lumped circuit
  mạch thông số tập trung
  lumped-circuit element
  phân tử mạch tập trung
  lumped-element circuit
  mạch phân tử tập trung
  made circuit
  mạch đóng
  magnetic blowout circuit breaker
  thiết bị ngắt mạch triệt từ
  magnetic circuit
  mạch từ
  magnetic circuit
  mạch từ (tàu vũ trụ)
  magnetic circuit
  mạch từ tính
  magnetic integrated circuit
  mạch tích hợp từ
  main circuit
  mạch chính
  main circuit
  mạch điện chính
  main trunk circuit
  mạch chính viễn thông
  make a circuit
  mắc mạch (điện)
  maritime satellite circuit
  mạch vệ tinh hàng hải
  marking circuit
  mạch đánh dấu
  matrix circuit
  mạch ma trận
  measuring circuit
  mạch đo
  mediumscale integration circuit
  mạch tích hợp cỡ trung bình
  mediumscale integration circuit
  mạch tích hợp cỡ vừa
  memory circuit
  mạch nhớ
  memory integrated circuit
  mạch tích hợp bộ nhớ
  message circuit
  mạch thông báo
  message circuit
  mạch chuyển thông báo
  metal gate CMOS integrated circuit
  mạch tích hợp CMOS cửa kim loại
  metal oxide semiconductor integrated circuit
  mạch tích hợp bán dẫn oxit kim loại
  metallic circuit
  mạch kim loại
  metallic circuit
  mạch dẫn kim loại
  meter protecting circuit
  mạch bảo vệ máy đo
  metering circuit
  mạch đo
  metering circuit
  mạch đo, mạch đếm
  metering-in circuit
  mạch đo cửa vào
  metering-out circuit
  mạch đo cửa ra
  MIC (microwaveintegrated circuit)
  mạch tích hợp vi ba
  micro-circuit
  vi mạch
  microelectronic circuit
  mạch vi điện tử
  micron circuit
  mạch cỡ micromet
  microwave circuit
  mạch vi ba
  microwave circuit
  mạch vi sóng
  microwave circuit
  mạch sóng cực ngắn
  Microwave Hybrid Integrated Circuit (MHIC)
  mạch tích hợp lai của vi ba
  microwave integrated circuit (MIC)
  mạch tích hợp vi ba
  microwave integrated circuit-MIC
  mạch tích hợp vi ba
  microwave-printed circuit
  mạch in vi ba
  miniature circuit breaker
  thiết bị ngắt mạch loại nhỏ
  miniature circuit breaker
  thiết bị ngắt mạch tý hon
  minimum circuit breaker
  thiết bị ngắt mạch điện cực tiểu
  mixer circuit
  mạch trộn (sóng)
  mixing circuit
  mạch hỗn hợp
  modular circuit
  mạch lắp ráp
  modular circuit
  mạch môđun
  modular circuit
  mạch biến điệu
  modulator circuit
  mạch điều chế
  modulator circuit
  mạch điều phức
  molecular circuit
  mạch phân tử
  monitoring circuit
  mạch kiểm tra
  monitoring circuit
  mạch quan sát
  monitoring circuit
  mạch điều khiển
  monobrid circuit
  mạch lai đơn
  monolithic integrated circuit
  mạch tích hợp đơn khối
  Monolithic Integrated Circuit (MIC)
  vi mạch đơn tinh thể
  monolithic integrated optical circuit
  mạch tích hợp quang đơn phiến
  Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC)
  mạch tích hợp đơn tinh thể cho vi ba
  monostable circuit
  mạch ổn định
  monostable circuit
  mạch ổn định đơn
  monostable circuit
  mạch tĩnh đơn
  monostable circuit
  mạch (trigơ) đơn ổn
  monostable trigger circuit
  mạch trigơ đơn ổn
  MOS logic circuit
  mạch logic MOS
  motor branch circuit
  mạch nhánh động cơ
  MSI circuit
  mạch MSI
  multi-break circuit-breaker/switch
  máy cắt/chuyển mạch nhiều lần
  multi-stage circuit
  mạch nhiều bước
  Multicast Virtual circuit (MVC)
  mạch ảo phát đa phương
  multidrop circuit
  mạch nhiều điểm ra
  multilayer printed circuit
  mạch in nhiều lớp
  multilayer printed-circuit board
  bảng mạch in nhiều lớp
  multiple circuit
  mạch nhân, mạch bội
  multiple circuit
  mạch bội
  multiple lighting circuit
  mạch chiếu sáng tổ hợp
  multiple output circuit
  mạch nhiều lối ra
  multiple use circuit
  việc dàn xếp bội một mạch
  multiple use circuit
  việc dàn xếp nhiều một mạch
  multiple use circuit
  việc sử dụng bội một mạch
  multiple use circuit
  việc sử dụng nhiều một mạch
  multistable circuit
  mạch đa ổn định
  multistage circuit
  mạch nhiều tầng
  muting circuit
  mạch làm câm
  NAND circuit
  mạch NAND
  narrow-band circuit
  mạch dải hẹp
  negative feedback circuit
  mạch hồi tiếp âm
  network circuit
  lưới mạch
  network circuit
  mạch phức tạp
  network circuit
  mạch rẽ nhánh
  network of circuit elements
  mạng các phần tử mạch
  neutralizing circuit
  mạch làm trung hòa
  neutralizing circuit
  mạch trung hòa
  NMOS integrated circuit
  mạch tích hợp NMOS
  Non Circuit Related Signalling (NCRS)
  báo hiệu không liên quan đến mạch
  non-linear circuit
  mạch không tuyến tính
  non-linear circuit
  mạch phi tuyến
  non-linear circuit component
  linh kiện mạch phi tuyến
  non-linear circuit component
  thành phần mạch không tuyến tính
  non-speech circuit
  mạch không tiếng
  noninductive circuit
  mạch không cảm ứng
  nonlinear circuit
  mạch phi tuyến tính
  nonreciprocal circuit
  mạch không thuận nghịch
  NOR circuit
  mạch NOR
  normally closed track circuit
  mạch điện ray đóng bình thường
  normally de-energized track circuit
  mạch điện ray thường ngắt mạch
  NOT circuit
  mạch không
  not circuit
  mạch lô gíc nghịch đảo
  NOT circuit
  mạch NOT
  NOT circuit
  mạch đảo
  NOT circuit
  mạch phủ định
  null-current circuit
  mạch dòng bằng không
  oil circuit-breaker
  máy ngắt mạch dầu
  on-chip circuit
  mạch trên chip
  one-shot circuit
  mạch một xung
  one-way circuit
  mạch một chiều
  open and short-circuit characteristics
  đặc tính không tải và ngắn mạch
  open circuit
  mạch hở
  open circuit
  mạch mở
  open circuit admittance
  dẫn nạp mạch hở
  open circuit characteristics
  đặc tính mạch hở
  open circuit cooling
  sự làm mát mạch hở
  open circuit crushing
  sự nghiền mạch hở
  open circuit current
  dòng điện mạch hở
  Open Circuit Interval (OCI)
  khoảng hở mạch
  open circuit operation
  sự vận hành mạch hở
  open circuit test
  sự thử mạch hở
  open circuit voltage
  điện áp hở mạch
  open circuit voltage
  điện áp mạch hở
  open circuit voltage
  điện áp trong mạch mở
  open circuit winding
  cuộn dây mạch hở
  open-circuit
  hở mạch
  open-circuit (intermediate) voltage
  điện áp trung gian mạch hở
  open-circuit characteristic
  đặc tính mạch hở
  open-circuit characteristics
  đặc tính hở mạch
  open-circuit current
  dòng mạch hở
  open-circuit indicator
  bộ chỉ báo mạch hở
  open-circuit jack
  lỗ cắm mạch hở
  open-circuit jack
  ổ cắm mạch hở
  open-circuit line
  đường dây mạch hở
  open-circuit parameter
  tham số mạch hở
  open-circuit signaling
  sự báo hiệu mạch hở
  open-wire circuit
  mạch dây trần
  opening circuit
  mạch hở
  operational circuit
  mạch hoạt động vận hành
  operational satellite circuit
  mạch vệ tinh đang vận hành
  operational satellite circuit
  mạch vệ tinh trong dịch vụ
  optical hybrid circuit
  mạch lai quang
  optical integrated circuit
  mạch tích hợp quang
  optical integrated circuit
  mạch quang tích hợp
  optical logic circuit
  mạch logic quang
  OR circuit
  mạch HOẶC
  or circuit
  mạch OR
  oscillating circuit
  mạch dao động
  oscillating circuit
  mạch dao động (điện)
  oscillation circuit
  mạch dao động
  oscillator circuit coil
  cuộn dây mạch cảm dao động
  oscillatory circuit
  dao mạch
  oscillatory circuit
  mạch dao động (điện)
  oscillatory circuit coil
  cuộn dây mạch cảm dao động
  outgoing circuit
  mạch đi ra
  outgoing trunk circuit
  mạch trung chuyển ra ngoài
  Outgoing Trunk Circuit (OGTC)
  mạch trung kế đi ra
  output circuit
  mạch ra
  output circuit
  mạch suất
  output circuit
  mạch đầu ra
  overcurrent circuit breaker
  bộ ngắt mạch quá dòng điện
  overload circuit breaker
  bộ ngắt mạch quá tải
  packaged circuit
  mạch đóng gói
  Packet Circuit Multiplication Equipment (PCME)
  thiết bị nhân mạch gói
  painted circuit board (PCB)
  bảng mạch in tấm mạch in
  parallel circuit
  mạch nối song song
  parallel circuit
  mạch song song
  parallel circuit
  mạch điện song song
  parallel circuit
  mạch ghép song song
  parallel resonance circuit
  mạch cộng hưởng song
  parallel resonance circuit
  mạch cộng hưởng song hàng
  parallel resonant circuit
  mạch phản cộng hưởng
  parallel-resonant circuit
  mạch cộng hưởng song song
  parallel-tuned circuit
  mạch điều hưởng song song
  parameter circuit compatibility
  tham số kế toán các mạch
  parasitic circuit
  mạch nhiễu loạn
  pass-through virtual circuit
  mạch ảo truyền qua
  passive circuit
  mạch không nguồn
  passive circuit
  mạch thụ động
  passive circuit
  mạch bị động
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động (vô công)
  passive filter circuit
  mạch lọc thụ động
  PC (Printeccircuit)
  mạch in
  PCB (Printedcircuit board)
  bảng mạch in
  peak rectifier circuit
  mạch chỉnh lưu đỉnh
  peaking circuit
  mạch làm nhọn
  peaking circuit
  mạch tạo đỉnh
  performance of a circuit
  chất lượng của mạch
  performance of a circuit
  phẩm chất của mạch
  permanent virtual circuit
  mạch ảo thường trực
  permanent virtual circuit (PVC)
  mạch ảo cố định
  Permanent Virtual Circuit (PVC)
  mạch ảo cố định-PVC
  Permanent Virtual Circuit (PVC)
  mạch ảo thường trực
  Permanent Virtual Circuit/Connection (PVCC)
  Kết nối mạch/Kênh ảo cố định
  phantom circuit
  mạch ma
  phantom circuit
  mạch ảo
  phantom-circuit loading coil
  cuộn gia cảm mạch ảo
  phantom-circuit repeating coil
  cuộn chuyển tiếp mạch ảo
  phase-shift circuit
  mạch dịch pha
  Photonic Integrated Circuit (PIC)
  mạch tích hợp photon
  physical circuit
  mạch vật lý
  planar integrated circuit
  mạch tích hợp plana
  plate circuit
  mạch anole
  plate circuit
  mạch điện anôt
  plate circuit
  mạch điện dương cực
  plate circuit
  mạch dương cực
  plated printed circuit
  mạch in mạ
  plug-in circuit
  mạch cắm
  plug-in circuit
  mạch có khớp cắm
  point machine control circuit
  mạch điều khiển máy quay ghi
  point operating and control circuit
  mạch điều khiển và làm việc của ghi
  point-to-point circuit
  mạch giữa điểm đối điểm
  polarizing circuit
  mạch phân cực
  polyimide printed circuit
  mạch in polyimit
  polyphase circuit
  mạch nhiều pha
  polyphase circuit
  mạch đa pha
  potentiometer circuit
  mạch kiểu chiết áp
  potted circuit
  mạch hộp (tạo xung)
  potted circuit
  mạch bọc kín
  power circuit
  mạch công suất
  power supply circuit
  mạch nguồn
  power supply circuit
  mạch cấp điện (cho dụng cụ điện tử)
  ppolyphase circuit
  mạch đa pha
  ppolyphase circuit
  mạch điện nhiều pha
  pre-assigned both-way circuit
  mạch hai chiều ấn định trước
  precision-balanced hybrid circuit
  mạch lai cân bằng chính xác
  primary circuit
  mạch nhất thứ
  primary circuit
  mạch sơ cấp
  primary circuit
  mạch sơ cấp (của hệ thống đánh lửa)
  primary coolant circuit
  mạch chất làm nguội sơ cấp
  print circuit
  mạch in
  printed circuit
  mạch in
  printed circuit
  mạch đã in
  printed circuit
  mạch điện in
  printed circuit (PC) board
  bảng mạch đã in
  printed circuit board
  bảng mạch đã in
  printed circuit board
  bảng mạch in
  printed circuit board
  bảng mạch in (PCB)
  printed circuit board (PCB)
  bảng mạch in
  printed circuit connector
  bộ nối mạch in
  printed circuit connector
  dây nối mạch in
  printed circuit generator
  máy lập biểu đồ mạch in
  printed circuit generator
  máy vẽ mạch in
  printed circuit laminate
  bản mạch in
  printed circuit substrate
  đế tấm mạch in
  printed-circuit board
  bảng mạch in
  programmable logic circuit
  mạch logic lập trình được
  protection circuit
  mạch bảo vệ
  protective circuit
  mạch bảo vệ
  pulse circuit
  mạch xung
  pulse discrimination circuit
  mạch phân biệt xung
  pulse memory circuit
  mạch nhớ xung
  pulse-shaping circuit
  mạch nắn dạng xung
  pulsing circuit
  mạch xung động
  push-pull circuit
  mạch đẩy kéo
  push-pull circuit
  mạch đối xứng
  push-to-talk circuit
  mạch bấm nói
  PVC (permanentvirtual circuit)
  mạch ảo thường trực
  PVC (programvirtual circuit)
  mạch ảo thường trực
  Quad Interface Circuit (QIC)
  Mạch giao diện Quad
  quadruplex circuit
  mạch tứ công
  quadruplex circuit
  mạch dồn bốn
  quick acting circuit breaker
  thiết bị ngắt mạch tác dụng nhanh
  R-C circuit
  mạch R-C
  R-C circuit
  mạch điện trở-điện dung
  radial circuit
  mạch hình tia
  radiating circuit
  mạch phát vô tuyến
  radiating circuit
  mạch bức xạ
  radio circuit
  mạch liên lạc vô tuyến
  radiotelegraph circuit
  mạch điện tín
  random logic circuit
  mạch logic ngẫu nhiên
  ratio arm circuit
  mạch nhánh tỷ số
  RC filter circuit
  mạch lọc RC
  reactance circuit
  mạch điện kháng
  reactive circuit
  mạch phản kháng
  readiness circuit
  mạch liên lạc kiểm tra
  receiving circuit
  mạch xung
  reciprocal circuit
  mạch tương hoán
  record circuit
  mạch ghi
  rectifying circuit
  mạch chỉnh lưu
  redundant circuit
  mạch dư, mạch kép
  reflex circuit
  mạch phản xạ
  refrigerant circuit
  mạch lạnh
  regenerative circuit
  mạch tái sinh (vô tuyến)
  register circuit
  mạch thanh ghi
  reject circuit
  mạch bắt sóng song hàng
  reject circuit
  mạch bắt sóng song hành
  rejecter circuit
  mạch loại trừ
  rejecter circuit
  mạch bộ lọc
  rejection circuit
  mạch loại trừ
  reset circuit
  mạch phục hồi
  reset circuit
  mạch cài lại
  Reset Circuit Signal (RSC)
  tín hiệu mạch được tái xác lập
  reset of a virtual circuit
  sự tái lập lại mạch ảo
  resistance-capacitance circuit
  mạch R-C
  resistance-capacitance circuit
  mạch điện trở-điện dung
  resistive circuit
  mạch điện trở
  resonance circuit
  mạch cộng trường
  resonant circuit
  mạch cộng hưởng
  return circuit
  mạch ngược
  return circuit
  mạch trở về
  return circuit
  mạch về
  reverse current circuit breaking
  sự ngắt mạch dòng điện ngược
  rewriting circuit
  mạch ghi lại
  ring circuit
  mạch vòng
  ring circuit
  mạch (nối) vòng
  ringing circuit
  mạch gọi chuông
  rounding circuit
  mạch làm tròn
  Safety Extra Low Voltage circuit (SELV)
  mạch có điện áp cực thấp an toàn
  sample-and-hold circuit
  mạch lấy mẫu và giữ
  sampling circuit
  mạch lấy mẫu
  satellite circuit noise
  tiếng ồn mạch vệ tinh
  scale-of-two circuit
  mạch thang nhị phân
  scaling circuit
  mạch bập bênh
  scaling circuit
  mạch đếm gộp
  scanning circuit
  mạch quét
  scheduled circuit
  mạch được lập lịch biểu
  schematic circuit
  sơ đồ mạch
  schematic circuit diagram
  sơ đồ mạch
  Schmitt circuit
  mạch Schmitt
  Schottky bipolar-intergraded circuit
  mạch tĩnh hợp Schottky
  screened circuit
  mạch dưới màn
  secondary circuit
  mạch nhị thứ
  secondary circuit
  mạch thứ cấp
  secondary circuit
  mạch thứ cấp (nối với cuộn thứ cấp của biến áp)
  secondary circuit
  mạch điện thứ cấp (đánh lửa)
  selecting circuit
  mạch chọn (một mục riêng)
  selective circuit
  mạch lọc (tín hiệu)
  selective circuit
  mạch chọn lọc
  selective circuit
  mạch có lựa chọn
  Selective Circuit Reservation (SCR)
  dự phòng mạch có chọn lọc
  self-bias transistor circuit
  mạch tranzito tự phân cực
  self-closing circuit
  mạch ngắt tự động
  Semi-Permanent Circuit (Telstra) (SPC)
  Mạch bán cố định (Telstra)
  semiconductor integrated circuit
  mạch tích hợp bán dẫn
  semicustom circuit
  mạch nửa theo đơn hàng
  separation circuit
  mạch phân chia
  separation circuit
  mạch tách
  sequential circuit
  mạch nối tiếp
  sequential circuit
  mạch tuần tự
  series circuit
  mạch nối tiếp
  series circuit
  mạch điện nối tiếp
  series resonance circuit
  mạch cộng hưởng nối tiếp
  series resonant circuit
  mạch cộng hưởng nối tiếp
  series-parallel circuit
  mạch nối tiếp-song song
  series-turned circuit
  mạch điều hưởng nối tiếp
  service channel circuit
  mạch trên kênh dịch vụ
  service circuit
  mạch dịch vụ
  service circuit group
  chùm tia mạch dịch vụ
  short circuit
  chập mạch, ngắn mạch
  short circuit
  ngắn mạch
  short circuit
  đoản mạch
  short circuit
  mạch ngắn
  short circuit
  mạch chập
  short circuit
  sự chạm điện (đoản mạch)
  short circuit
  sự đoản mạch
  short circuit
  sự ngắn mạch
  short circuit armature
  phần ứng ngắn mạch
  short circuit dealing with matters quickly and carelessly
  đoản mạch
  short circuit protection
  sự bảo vệ chống ngắn mạch
  short distance transmission circuit
  mạch truyền dẫn khoảng cách ngắn
  short-circuit
  đoản mạch
  short-circuit
  làm ngắn mạch
  short-circuit admittance
  dẫn nạp ngắn mạch
  short-circuit admittance
  tổng dẫn ngắn mạch
  short-circuit breaking capacity
  dung lượng cắt ngắn mạch
  short-circuit calculation
  tính toán ngắn mạch
  short-circuit capacity
  công suất ngắn mạch
  short-circuit capacity
  dung lượng (chịu) ngắn mạch
  short-circuit channel
  đặc tuyến ngắn mạch
  short-circuit characteristic
  đặc tính ngắn mạch
  short-circuit characteristic
  đặc tính nhắn mạch
  short-circuit current
  dòng điện ngắn mạch
  short-circuit current
  dòng đoản mạch
  short-circuit current
  dòng ngắn mạch
  short-circuit current capability
  khả năng chịu dòng ngắn mạch
  short-circuit flux
  luồng chậm mạch
  short-circuit indicator
  bộ chỉ thị ngắn mạch
  short-circuit line
  đường đoản mạch
  short-circuit making current
  dòng chịu ngắn mạch
  short-circuit output
  trở kháng ngắn mạch
  short-circuit protection
  bảo vệ (chống) ngắn mạch
  short-circuit ratio
  tỉ số ngắn mạch
  short-circuit ratio
  tỷ số ngắn mạch
  short-circuit ratio (SCR)
  tỷ số ngắn mạch
  short-circuit relay
  rơle bảo vệ ngắn mạch
  short-circuit rotor
  rôto ngắn mạch
  short-circuit test
  thử nghiệm ngắn mạch
  short-circuit testing
  thử ngắn mạch
  short-circuit testing
  thử nghiệm ngắn mạch
  short-circuit transition
  chuyển đổi ngắn mạch (phương pháp đấu các động cơ)
  short-circuit transition
  sự chuyển đổi ngắn mạch
  short-circuit withstand test
  thử (chịu) ngắn mạch
  short-circuit, short
  ngắn mạch (nối tắt)
  short-circuit-breaking current
  dòng ngắt ngắn mạch
  shot-firing circuit
  mạch nổ mìn
  shot-firing circuit
  mạch dẫn nổ
  shunt circuit
  mạch rẽ
  shunt circuit
  mạch song song
  shunt circuit
  mạch sun
  shutdown circuit
  mạch ngắt dòng
  side circuit
  mạch lề
  side circuit
  mạch tạo ảo
  side circuit loading coil
  cuộn nạp mạch lề
  side circuit repeating coil
  cuộn lặp mạch lề
  signal circuit
  mạch tín hiệu
  signal lighting circuit
  mạch thắp đèn tín hiệu
  signalling safety circuit
  mạch tín hiệu an toàn
  silicon integrated circuit
  mạch tích hợp silic lưỡng cực
  simple hybrid circuit
  mạch lai đơn
  simplex circuit
  mạch phức
  simplex circuit (SPXcircuit)
  mạch một chiều
  single circuit
  mạch đơn
  single-circuit
  mạch đơn
  single-circuit braking system
  hệ thống phanh một mạch dầu
  single-phase circuit
  mạch một pha
  single-sided printed circuit
  mạch in một mặt
  single-tuned circuit
  mạch đơn điều hưởng
  six-phase circuit
  mạch sáu pha
  Small-Outline Integrated Circuit (SMD) (SOLC)
  Mạch tích hợp quy mô nhỏ (SMD)
  smoothing circuit
  mạch làm nhẵn
  smoothing circuit
  mạch làm trơn
  smoothing circuit
  mạch lọc điện
  smoothing circuit
  mạch lọc trơn
  smoothing circuit
  mạch nắn phẳng
  smoothing circuit
  mạch nắn thẳng
  smoothing circuit
  mạch san bằng
  socket for integrated circuit
  ổ cắm mạch tích hợp
  Software Generated Circuit Group Blocking and Unblocking Sending
  gửi chặn và không chặn nhóm mạch do phần mềm tạo ra
  software IC (softwareintegrated circuit)
  mạch tích hợp phần mềm
  software integrated circuit (softwareIC)
  mạch tích hợp phần mềm
  solid state circuit
  mạch rắn
  solid state circuit
  mạch bán dẫn
  solid-state circuit
  mạch trạng thái vững chắc
  solid-state circuit breaker
  bộ ngắt mạch bán dẫn
  solid-state circuit breaker
  bộ ngắt mạch rắn
  solid-state circuit-breaker
  máy ngắt kiểu mạch rắn
  sound-programme circuit
  mạch vô tuyến điện thoại
  sound-programme circuit section
  đoạn mạch vô tuyến điện thoại
  special-purpose linear integrated circuit (SPLIC)
  mạch tích hợp tuyến tính chuyên dụng
  speech circuit
  mạch thoại
  speech circuit
  mạch tiếng nói
  SPLIC (special-purpose linear integrated circuit)
  mạch tích hợp tuyến tính chuyên dụng
  SPX circuit (simplexcircuit)
  mạch một chiều
  SPX circuit (simplexcircuit)
  mạch đơn công
  squaring circuit
  mạch lấy bình phương
  squaring circuit
  mạch tạo sóng vuông
  squaring circuit
  mạch tạo sóng vuông góc
  squaring circuit
  mạch bình phương
  squelch circuit
  mạch khử ồn
  squelch circuit
  mạch làm tắt
  squelch circuit
  mạch nén lặng
  squelch circuit
  mạch đệm làm nhụt
  stabilizing circuit
  mạch ổn định
  star circuit
  mạch hình sao
  star-connected circuit
  mạch mắc hình sao (đa pha)
  start-up circuit
  mạch khởi động
  steady short-circuit current
  dòng ngắn mạch xác lập
  step circuit
  mạch bậc thang
  step circuit
  mạch bước
  stopper circuit
  mạch chặn
  stopper circuit
  mạch cộng hưởng song song
  storage circuit
  mạch lưu trữ
  storage circuit
  mạch nhớ
  straightforward circuit
  mạch truyền thẳng
  strip-line circuit
  mạch đường dây tải băng
  subminiature circuit
  mạch cực nhỏ
  subscriber line circuit (SLC)
  mạch đường dây thêu bao
  Subscriber Line Integrated circuit (SLIC)
  mạch tích hợp đường dây thuê bao
  subtraction circuit
  mạch trừ
  super-large-scale integrated circuit
  mạch tích hợp cỡ siêu lớn
  super-large-scale integration circuit
  mạch tích hợp cỡ siêu cao
  superconducting circuit
  mạch siêu dẫn
  superimposed track circuit
  mạch điện ray chồng lấn
  supervisory circuit
  mạch kiểm tra
  supply circuit
  mạch cấp
  sweep circuit
  mạch quét
  switched circuit
  mạch chuyển mạch
  switched circuit
  mạch được chuyển mạch
  Switched Circuit Network (SCN)
  mạng chuyển mạch kênh
  switched virtual circuit
  mạch ảo đã chuyển
  switched virtual circuit
  mạch chuyển ảo
  Switched Virtual Circuit (PacketSwitching) (SVC)
  kênh chuyển mạch ảo (chuyển mạch gói)
  Switched Virtual Circuit (SVC)
  kênh thoại chuyển mạch
  Switched Virtual Circuit (SVC)
  mạch ảo chuyển mạch-SVC
  Switched Virtual Circuit Identifier (SVCI)
  mã nhận dạng kênh ảo chuyển mạch
  switching circuit
  mạch hoán chuyển
  switching circuit
  mạch chuyển mạch
  switching circuit
  mạch đóng ngắt
  switching circuit
  sơ đồ ngắt mạch
  switching circuit
  sơ đồ đảo mạch
  symbolic (al) circuit
  mạch ký hiệu
  symmetric circuit element
  phần tử đối xứng của mạch
  symmetric circuit element
  phần tử mạch đối xứng
  synchronization circuit
  mạch đồng bộ
  synchronizing circuit
  mạch đồng bộ hóa
  synchronous circuit
  mạch đồng bộ
  System level integration circuit (SLIC)
  mạch tích hợp mức hệ thống
  T-circuit
  mạch hình chữ T
  tail circuit
  mạch đuôi
  talkback circuit
  mạch đàm thoại
  tandem data circuit
  mạch dữ liệu nối tiếp
  tandem data circuit
  mạch dữ liệu tiếp đôi
  tank circuit
  mạch cộng hưởng
  tank circuit
  mạch cộng hưởng song song
  tapped circuit
  mạch rẽ
  telecommunication circuit
  mạch viễn thông
  telegraph circuit
  mạch điện báo
  telephone circuit
  mạch điện thoại
  Telephone Circuit (CCT)
  mạch điện thoại
  telephone-type circuit
  mạch loại điện thoại
  telex circuit
  mạch điện báo thuê bao
  terminal trunk circuit
  mạch liên dài
  Terminated Open Circuit (TOC)
  kết cuối mạch hở
  terrestrial telephone circuit
  mạch điện thoại trái đất
  terrestrial transit circuit
  mạch chuyển tiếp trái đất
  test circuit
  mạch kiểm tra
  test circuit
  mạch thử
  the short circuit caused the fuse to blow
  ngắn mạch gây ra đứt cầu chì
  thermal circuit breaker
  bộ ngắt mạch nhiệt
  thermal equivalent short-circuit current
  dòng điện ngắn mạch quy nhiệt
  thermal equivalent short-circuit current
  dòng ngắn mạch hiệu dụng
  thick film hybrid circuit
  mạch lai màng dày
  thick film hybrid circuit substrate
  đế mạch lai màng dày
  thick layer integrated circuit
  mạch tích hợp màng dày
  thick oxide metal-gate MOS circuit
  mạch MOS cửa kim loại oxit dày
  thick-film circuit
  mạch màng dày
  thin film hybrid circuit
  mạch lai màng mỏng
  thin film hybrid circuit substrate
  đế mạch lai màng mỏng
  thin-film circuit
  mạch màng mỏng
  thin-film integrated circuit
  mạch tích hợp màng mỏng
  three-circuit nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân ba mạch
  three-dimensional integrated circuit
  mạch tích hợp ba chiều
  three-phase circuit
  mạch ba pha
  three-phase short-circuit
  sự ngắn mạch ba pha
  threshold circuit
  mạch ngưỡng
  tie circuit interface
  giao diện mạch nối
  time base circuit
  mạch tín hiệu gốc thời gian
  time-delay circuit
  mạch trễ thời gian
  timer circuit
  mạch định thời
  timer circuit
  mạch định thời gian
  timing circuit
  mạch định thời
  timing circuit of digital systems
  mạch thời gian của các hệ thống số
  toroidal magnetic circuit
  mạch từ hình xuyến
  toroidal magnetic circuit
  mạch từ phỏng hình xuyến
  track circuit
  mạch ray
  track circuit
  mạch điện ray
  track circuit connection to rail
  nối mạch điện ray với ray
  track circuit indication
  hiển thị mạch điện ray
  track circuit length
  chiều dài mạch điện ray
  track circuit using electro tubes
  mạch điện ray dùng đèn điện tử
  transistor base circuit
  mạch bazơ tranzito
  transistor circuit
  mạch transistor
  transistor clipping circuit
  mạch xén transistor
  translating circuit
  mạch chuyển mã
  translating circuit
  mạch dịch
  transmission circuit
  mạch truyền dẫn
  transmission circuit
  mạch chuyển âm
  trap circuit
  mạch bẫy
  tridder circuit
  mạch khởi động
  tridder circuit
  mạch tri-đơ
  trigger circuit
  mạch khởi động
  trigger circuit
  mạch kích thích
  trigger circuit
  mạch lẩy
  trigger circuit
  mạch trigger
  trigger circuit
  mạch trigơ
  trigger circuit
  mạch bẫy
  triggering circuit
  mạch khởi động
  triode clipping circuit
  mạch xén triode
  tripping circuit
  mạch tác động ngắt
  trunk circuit
  mạch trục chính
  trunk circuit
  mạch trung chuyển
  trunk circuit
  mạch đường trung kế
  tuned circuit
  mạch hòa hợp
  tuned circuit
  mạch bắt sóng
  tuned circuit
  mạch cộng hưởng
  tuned circuit
  mạch điều hợp
  tuned circuit
  mạch điều hưởng
  tuned circuit
  mạch được điều hưởng
  tuning circuit
  mạch cộng hưởng
  tuning circuit
  mạch điều hưởng
  two circuit armature
  phần ứng hai mạch
  two-circuit armature
  phản ứng hai mạch
  two-circuit ignition system
  hệ thống đánh lửa hai mạch
  two-circuit nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân hai mạch
  two-phase alternating-current circuit
  mạch dòng xoay chiều hai pha
  two-phase circuit
  mạch hai pha
  two-phase circuit
  mạch nhị tướng
  two-phase circuit
  mạch điện hai pha
  two-way-circuit
  mạch hai chiều
  two-wire circuit
  mạch hai dây
  two-wire circuit
  mạch dây kép
  typical circuit
  mạch điển hình
  ULSI circuit
  mạch ULSI
  ULSI circuit
  mạch cỡ trên siêu lớn
  unamplified circuit
  mạch không khuếch đại
  unbalanced wire circuit
  mạch dây không cân bằng
  unblanking circuit
  mạch không xóa
  unclocked circuit
  mạch không có xung nhịp
  Unequipped Circuit Identification Code (UCIC)
  mã nhận dạng mạch không được trang bị
  unidirectional circuit
  mạch một chiều
  unidirectional circuit
  mạch đơn hướng
  unipolar integrated circuit
  mạch tích hợp đơn cực
  vacuum circuit breaker
  bộ cắt mạch chân không
  vacuum circuit breaker
  bộ ngắt mạch chân không
  vacuum circuit breaker
  cầu dao cắt mạch chân không
  VC (virtualcircuit)
  mạch ảo
  vertical sweeping circuit
  mạch di quang hàng dọc
  very-high-performance integrated circuit (VHPIC)
  mạch tích hợp hiệu suất rất cao
  very-large-scale integrated circuit (VLSIC)
  mạch tích hợp cỡ rất lớn
  VHPIC (veryhigh performance integrated circuit)
  mạch tích hợp hiệu suất rất cao
  VHSIC (veryhigh speed integrated circuit)
  mạch tích hợp tốc độ rất cao
  video feedback circuit
  mạch hồi tiếp video
  virtual circuit
  mạch ảo
  Virtual Circuit (PSN) (VC)
  Mạch ảo (PSN)
  virtual circuit (VC)
  mạch ảo
  Virtual Circuit Switch (VCS)
  chuyển mạch ảo
  virtual-circuit bearer service
  dịch vụ mang chuyển mạch ảo
  virtual-circuit switch (VCS)
  sự chuyển mạch mạch ảo
  virtual-circuit switching node
  nút chuyển mạch mạch ảo
  VLSI circuit
  mạch VLSI
  VLSIC (very-large-scale integrated circuit)
  mạch tích hợp cỡ rất lớn
  voice-frequency track circuit
  mạch điện ray âm tần
  voltage circuit
  mạch điện áp
  voltage multiplier circuit
  mạch nhân điện áp
  wave-shaping circuit
  mạch tạo sóng
  welding circuit
  mạch điện hàn
  wideband circuit
  mạch dải rộng (linh kiện)
  wire-wrapped circuit
  mạch quấn dây
  writing circuit
  mạch ghi lại
  mạch điện
  alternating-current circuit
  mạch (điện) xoay chiều
  articulation index (ofa speech circuit)
  chỉ số rõ (của mạch điện thoại)
  audio-frequency track circuit
  mạch điện ray âm tần
  ballasting circuit
  mạch điện trở đệm
  break circuit
  ngắt mạch điện
  circuit board
  board mạch điện
  circuit breaker
  bộ ngắt nối mạch điện
  circuit breaker (electronic~)
  bộ ngắt mạch (điện tử)
  circuit closer
  bộ đóng mạch điện
  circuit diagram
  sơ đồ mạch điện
  circuit element
  thành phần mạch điện
  circuit grade
  cấp mạch điện
  circuit grade
  loại mạch điện
  circuit theory
  lý thuyết mạch điện
  coupling circuit
  mạch điện nối
  dielectric circuit
  mạch điện môi
  eddy circuit
  mạch điện eddy hay foucaul
  electric circuit
  mạch điện tử
  electric circuit theory
  lý thuyết mạch điện
  electromechanical circuit
  mạch điện cơ
  electronic circuit
  mạch điện tử
  electronic circuit integration
  sự tích hợp mạch điện tử
  electronic squaring circuit
  mạch điện tử
  high-tension circuit or HT circuit
  mạch điện cao áp thứ cấp
  high-voltage circuit breaker
  bộ ngắt mạch điện áp cao
  inductive circuit
  mạch điện cảm
  inductive circuit
  mạch điện kháng
  international telephone circuit
  mạch điện thoại quốc tế
  jointless track circuit
  mạch điện đường ray liên tục
  linear circuit/network
  mạch điện/mạng điện tuyến tính
  loading a circuit
  phụ tải của mạch điện
  Local Telephone Circuit (LTC)
  mạch điện thoại nội hạt
  local telephone circuit-LTC
  mạch điện thoại nội hạt
  main circuit
  mạch điện chính
  make a circuit
  mắc mạch (điện)
  minimum circuit breaker
  thiết bị ngắt mạch điện cực tiểu
  normally closed track circuit
  mạch điện ray đóng bình thường
  normally de-energized track circuit
  mạch điện ray thường ngắt mạch
  parallel circuit
  mạch điện song song
  plate circuit
  mạch điện anôt
  plate circuit
  mạch điện dương cực
  ppolyphase circuit
  mạch điện nhiều pha
  printed circuit
  mạch điện in
  R-C circuit
  mạch điện trở-điện dung
  radiotelegraph circuit
  mạch điện tín
  reactance circuit
  mạch điện kháng
  resistance-capacitance circuit
  mạch điện trở-điện dung
  resistive circuit
  mạch điện trở
  secondary circuit
  mạch điện thứ cấp (đánh lửa)
  series circuit
  mạch điện nối tiếp
  superimposed track circuit
  mạch điện ray chồng lấn
  telegraph circuit
  mạch điện báo
  telephone circuit
  mạch điện thoại
  Telephone Circuit (CCT)
  mạch điện thoại
  telex circuit
  mạch điện báo thuê bao
  terrestrial telephone circuit
  mạch điện thoại trái đất
  track circuit
  mạch điện ray
  track circuit connection to rail
  nối mạch điện ray với ray
  track circuit indication
  hiển thị mạch điện ray
  track circuit length
  chiều dài mạch điện ray
  track circuit using electro tubes
  mạch điện ray dùng đèn điện tử
  two-phase circuit
  mạch điện hai pha
  typical circuit
  mạch điển hình
  voice-frequency track circuit
  mạch điện ray âm tần
  voltage circuit
  mạch điện áp
  welding circuit
  mạch điện hàn
  sơ đồ
  sơ đồ điện
  clamping circuit
  mạch ghim (sơ đồ điện)
  single-line circuit diagram
  sơ đồ điện một cáp
  typical circuit
  sơ đồ điển hình
  sự tuần hoàn
  tuyến

  Giải thích VN: Trong thế giới mạng máy tính, thuật ngữ "mạch" được dùng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Mạch, về cơ bản, là đường nối hai thiết bị với nhau. Một cuộc gọi điện thoại là mạch nối giữa hai người. Trong một mạng LAN, dây dẫn vật lý có thể được dùng cho nhiều trạm làm việc khác nhau, nhưng khi hai trạm giao tiếp với nhau thì dây dẫn vật lý đó trở thành mạch nối giữa chúng.

  circuit routing
  định tuyến mạch
  linear circuit
  mạch tuyến tính
  linear circuit element
  phần tử mạch tuyến tính
  linear circuit/network
  mạch điện/mạng điện tuyến tính
  linear integrated circuit
  mạch tích hợp tuyến tính
  linear-integrated circuit
  mạch tích hợp tuyến tính
  linear-sweep delay circuit
  mạch trễ quét tuyến tính
  linearity circuit
  mạch tuyến tính hóa
  non-linear circuit
  mạch không tuyến tính
  non-linear circuit
  mạch phi tuyến
  non-linear circuit component
  linh kiện mạch phi tuyến
  non-linear circuit component
  thành phần mạch không tuyến tính
  nonlinear circuit
  mạch phi tuyến tính
  radiating circuit
  mạch phát vô tuyến
  radio circuit
  mạch liên lạc vô tuyến
  regenerative circuit
  mạch tái sinh (vô tuyến)
  short-circuit channel
  đặc tuyến ngắn mạch
  sound-programme circuit
  mạch vô tuyến điện thoại
  sound-programme circuit section
  đoạn mạch vô tuyến điện thoại
  special-purpose linear integrated circuit (SPLIC)
  IC tuyến tính chuyên dụng
  special-purpose linear integrated circuit (SPLIC)
  mạch tích hợp tuyến tính chuyên dụng
  SPLIC (special-purpose linear integrated circuit)
  IC tuyến tính chuyên dụng
  SPLIC (special-purpose linear integrated circuit)
  mạch tích hợp tuyến tính chuyên dụng
  stabilizing circuit
  chu tuyến ổn định
  vòng tuần hoàn
  ammonia circuit
  vòng tuần hoàn amoniac
  brine circuit
  vòng tuần hoàn nước muối
  chilled liquid circuit
  vòng tuần hoàn chất lỏng lạnh
  chilled-water circuit
  vòng tuần hoàn nước lạnh
  circulation circuit
  sơ đồ vòng tuần hoàn
  closed refrigerating circuit
  vòng tuần hoàn lạnh kín
  cooling liquid circuit
  vòng tuần hoàn chất lỏng lạnh
  cooling water circuit
  vòng tuần hoàn nước giải nhiệt
  evaporator circuit
  vòng tuần hoàn bay hơi
  freon circuit
  vòng tuần hoàn freon
  hermetic circuit
  vòng tuần hoàn kín
  high-pressure circuit
  vòng tuần hoàn cao áp
  isolated refrigerating circuit
  vòng tuần hoàn lạnh độc lập
  oil circuit
  vòng tuần hoàn dầu
  pumping circuit
  vòng tuần hoàn bơm
  refrigeration circuit
  vòng tuần hoàn lạnh
  sea water circuit
  vòng tuần hoàn nước biển
  second-stage circuit
  sơ đồ (vòng tuần hoàn) cấp hai
  second-stage circuit
  vòng tuần hoàn cấp hai
  secondary refrigerant circuit
  sơ đồ (vòng tuần hoàn) chất tải lạnh
  secondary refrigerant circuit
  vòng tuần hoàn chất tải lạnh
  single-pass condenser circuit
  vòng tuần hoàn bình ngưng (có) một dòng
  solution circuit
  sơ đồ (vòng tuần hoàn) dung dịch
  solution circuit
  vòng tuần hoàn dung dịch
  test circuit
  vòng tuần hoàn thử nghiệm
  two-stage circuit
  sơ đồ (vòng tuần hoàn) hai cấp
  two-stage circuit
  vòng tuần hoàn hai cấp
  water circuit
  vòng tuần hoàn nước

  Kinh tế

  hệ thống
  refrigerant circuit
  hệ thống làm lạnh
  refrigerating circuit
  hệ thống làm lạnh
  sơ đồ
  sự tuần hoàn
  sự vòng quanh

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Compass, circumference, perimeter, periphery, girth,border, boundary, edge, limit, ambit, margin, outline,confine(s), bound, pale: The circuit of the area amounts to 72miles.
  Round, tour, ambit, circle, orbit, course, lap: Therider completed the circuit of the ranch, mending the fence ashe went.

  Oxford

  N.
  A a line or course enclosing an area; the distance round.b the area enclosed.
  Electr. a the path of a current. b theapparatus through which a current passes.
  A the journey of ajudge in a particular district to hold courts. b this district.c the lawyers following a circuit.
  A chain of theatres orcinemas etc. under a single management.
  Brit. a motor-racingtrack.
  A a sequence of sporting events (the US tenniscircuit). b a sequence of athletic exercises.
  A roundaboutjourney.
  A a group of local Methodist churches forming aminor administrative unit. b the journey of an itinerantminister within this.

  Địa chất

  mạch, mạch điện (nổ mìn), chu trình, mạch điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X