• /¸intə´sekʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giao nhau, sự cắt ngang
  Chỗ giao nhau, chỗ cắt ngang
  (toán học) sự giao nhau; điểm giao, đường giao

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự giao nhau, chỗ giao nhau, giao điểm

  Giao thông & vận tải

  ngã ba
  nút giao
  right turn lane at channelized intersection
  at-grade intersection
  nút giao đồng mức
  grade-separated intersection
  nút giao lập thể
  làn xe phải tại nút giao cắt phân luồng

  Toán & tin

  sự (tương) giao
  tương giao
  intersection coefficient
  chỉ số tương giao
  intersection multiplicity
  bội tương giao
  intersection ring
  vành tương giao

  Xây dựng

  điểm giao
  giao hội thuận

  Kỹ thuật chung

  chỗ giao nhau
  channel intersection
  chỗ giao nhau của kênh
  channel intersection
  chỗ giao nhau của rãnh
  ngã ba đường
  rotary intersection
  ngã ba đường lượn tròn
  ngã tư
  đường giao
  intersection design
  thiết kế đường giao nhau
  intersection legs
  các đoạn đường giao nhau
  intersection line
  đường giao nhau
  road intersection
  chỗ đường giao nhau
  lát cắt
  giao điểm
  imaginary intersection
  giao điểm tưởng tượng
  giao nhau
  channel intersection
  chỗ giao nhau của kênh
  channel intersection
  chỗ giao nhau của rãnh
  highway intersection
  nơi đường bộ giao nhau
  intersection angle
  góc giao nhau
  intersection design
  thiết kế đường giao nhau
  intersection legs
  các đoạn đường giao nhau
  intersection line
  đường giao nhau
  intersection method
  phương pháp giao nhau
  point of intersection
  điểm giao nhau
  road intersection
  chỗ đường giao nhau
  nút giao thông
  at-grade intersection
  nút giao thông cùng mức
  traffic intersection
  nút giao thông lập thể (tránh giao cắt)
  phép giao hội
  three-point intersection
  phép giao hội nghịch
  sự cắt
  sự gặp nhau
  sự giao nhau
  sự tương giao
  sự vượt qua

  Địa chất

  sự giao nhau, sự vượt qua, sự bắt chéo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X