• Toán & tin

  quản lý mạng

  Giải thích VN: Quản lý mạng bao gồm cả việc giám sát chủ động lẫn bị động các nguồn tài nguyên mạng máy tính để giải quyết các sự cố, phát hiện các vấn đề rắc rối tiềm ẩn, cải thiện hiệu suất, lưu trữ các tài liệu và báo cáo. Phần này sẽ bàn về các trình ứng dụng và giao thức quản lý, nhưng dĩ nhiên còn cả các nhiệm vụ điều hành khác không được đề cập ở đây, như vấn đề cập nhật dữ liệu, bảo đảm sự an toàn, huấn luyện user, đặt ra các chính sách.

  network management gateway (NMG)
  cổng quản lý mạng
  network management Protocol (NMP)
  giao thức quản lý mạng
  network management software
  phần mềm quản lý mạng
  network management system
  hệ thống quản lý mạng
  network management vectortransport (NMVT)
  sự truyền vectơ quản lý mạng
  NMG (networkmanagement gateway)
  cổng quản lý mạng
  NMP (networkmanagement Protocol)
  giao thức quản lý mạng
  NMVT (networkmanagement vector transport)
  sự truyền vectơ quản lý mạng
  SNMp. (SimpleNetwork Management Protocol)
  giao thức quản lý mạng đơn giản
  sự quản lý mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X