• /´geit¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cổng ra vào
  Cửa ngõ
  Xuan Loc is the gateway to Saigon
  Xuân Lộc là cửa ngõ vào Sài Gòn
  a good command of English and informatics is the gateway to several convenient jobs
  giỏi tiếng Anh và tin học là phương tiện đưa đến nhiều việc làm thuận lợi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cổng ra vào, cửa ngõ

  Giải thích EN: An entrance or passageway that may be closed by a gate..

  Giải thích VN: Lối vào hoặc cửa ngõ có thể đóng bằng cửa.

  âu (thuyền) đơn

  Kỹ thuật chung

  cửa ngõ
  cửa vào
  lộ môn

  Địa chất

  lò dọc vỉa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  arch , entrance , entry , portal , pylon , toran

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X