• /,nevəðə'les/

  Thông dụng

  Phó từ & liên từ

  Tuy nhiên, tuy thế mà

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X