• /hau´evə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Dù đến đâu, dù cách nào, dù cách gì
  however powerful this machine is, it needs to be well maintained
  cái máy này dù mạnh cách mấy cũng cần được bảo quản chu đáo
  however sick you are, you must take care of your children
  bệnh cách mấy thì bệnh, anh vẫn phải lo cho con
  Tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy
  my husband is rather old, however, and is always hard-working
  ông nhà tôi khá già. Tuy nhiên, lúc nào ông ấy cũng hăng hái làm việc
  Bằng cách nào mà.......?
  however did you earn so enormous a sum of money
  bằng cách nào mà anh kiếm được một số tiền kếch xù như vậy?

  Liên từ

  Dù, mặc dù
  however you give him much money, he never respects you
  dù anh cho nó nhiều tiền chăng nữa, nó vẫn không bao giờ kính trọng anh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tuy nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X