• /¸nɔtwið´stændiη/

  Thông dụng

  Phó từ

  Cũng cứ; ấy thế mà, tuy thế mà, tuy nhiên
  there were remonstrances, but he persisted notwithstanding
  có nhiều ý kiến trách cứ, thế mà nó vẫn khăng khăng

  Giới từ

  Mặc dù, bất kể
  notwithstanding the rain
  mặc dù trời mưa

  Liên từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) tuy, dù
  he went ,notwithstanding that he has been ordered not to go
  người ta lệnh cho nó không được đi, nhưng nó cứ đi


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X