• /'enihau/

  Thông dụng

  Cách viết khác anyway

  Phó từ

  Thế nào cũng được, cách nào cũng được
  pay me anyhow, but do pay me
  anh trả tôi thế nào cũng được nhưng phải trả tôi
  Dầu sao chăng nữa, dù thế nào đi nữa
  anyhow I must be off tomorrow
  dù sao chăng nữa mai tôi cũng phải đi
  Đại khái, qua loa, tuỳ tiện, được chăng hay chớ; cẩu thả, lộn xộn, lung tung
  to do one's work anyhow
  làm đại khái, làm qua loa
  things are all anyhow
  mọi việc đều lộn xộn
  to feel anyhow
  cảm thấy sức khoẻ sút đi, cảm thấy ốm
  Kiểu gì
  anyhows, this woman is able to say, so go figure
  kiểu gì thì con mụ này cũng nói được, bó tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X