• /´noumæd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dân du cư; người sống nay đây mai đó

  Tính từ

  Nay đây mai đó; du cư

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dân di cư
  dân du mục
  du mục

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X