• /i´tinərənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đi hết nơi này đến nơi khác, lưu động
  an itinerant ambassador
  đại sứ lưu động

  Danh từ

  Người có công tác lưu động

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  permanent , settled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X