• /,nɔmi'neiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chỉ định, sự bổ nhiệm (người nào vào một chức vụ gì); quyền chỉ định, quyền bổ nhiệm
  Sự giới thiệu, sự đề cử (người ra ứng cử); quyền giới thiệu, quyền đề cử (người ra ứng cử)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đề cử
  giới thiệu
  người ký danh
  quyền đề cử
  sự chỉ định
  sự chỉ định bổ nhiệm
  sự bổ nhiệm
  sự đề cử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X