• /,dezig'nei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chỉ rõ, sự định rõ
  Sự chọn lựa, sự chỉ định, sự bổ nhiệm
  Sự gọi tên, sự mệnh danh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) sự chỉ; ký hiệu

  Vật lý

  sự chỉ định

  Kỹ thuật chung

  ký hiệu
  abbreviated designation
  sự ký hiệu ngắn
  joint designation
  hệ đồng ký hiệu
  port designation
  sự đặt ký hiệu cổng
  sự bố trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X